Her er modtagerne af Årets Laks og Arbejdslegatet Søhesten

Søren Juliussen og Maia Kahlke Lorentzen

LGBT+ Danmark giver Årets Laks til Søren Juliussen og medforslagsstillere bag borgerforslaget om at sikre medfædre juridisk anerkendelse. Arbejdslegatet Søhesten går til Maia Kahlke Lorentzen og Cybernauterne, for deres arbejde med at bekæmpe online had og chikane mod kvinder og LGBT+ personer.

Søren Juliussen og de andre stillere bag borgerforslaget Anerkend medfaderskab i regnbuefamilier modtager LGBT+ Danmarks pris Årets Laks for deres enestående græsrodsarbejde, der førte til en folketingsvedtagelse af forslaget om at anerkende medfædre i juni. Samtidig LGBT+ Danmark Arbejdslegatet Søhesten til Maia Kahlke Lorentzen og Cybernauterne, for deres arbejde med at bekæmpe online had og chikane mod kvinder og LGBT+ personer.

Der gik blot to døgn fra Søren Juliussen og de syv andre forslagsstillere havde lagt forslaget op på borgerforslag.dk 7. januar i år, til det rundede de påkrævede 50.000 støtter, der automatisk sender det til afstemning i Folketinget. Og 8. juni stemte et bredt flertal i Folketinget forslaget igennem om at ville anerkende familier med to fædre på lige fod med familier med to mødre eller med en far og en mor – forslaget havde forinden nået 87.250 underskrivere!

Forslagets vedtagelse – og den folkelige opbakning – er en vigtig anerkendelse af, at der findes mange måder at skabe familier på.  

Denne milepæl var ikke opnået uden forslagsstillerne herunder særligt Søren Juliussen, der med sin personlige historie om ikke at kunne blive medfar til sin datter fik stor gennemslagskraft på både sociale og traditionelle medier. Derfor modtager Søren Juliussen og de andre forslagsstillere prisen Årets Laks.

Årets Laks har LGBT+ Danmark uddelt under Copenhagen Pride siden 2003 til personer og organisationer som tør svømme mod strømmen. Prisen er en hyldest og en anerkendelse af det arbejde, der bliver gjort for at skabe en bedre, mere inkluderende og retfærdig verden for LGBT+ personer. 

 

Arbejdslegatet Søhesten

I dag uddeler LGBT+ Danmark desuden for anden gang Arbejdslegatet Søhesten på 10.000 kr. Legatet tildeles en person eller organisation, der yder et særligt stykke arbejde for at fremme LGBT+ personers rettigheder og trivsel. 

Årets modtager af Arbejdslegatet Søhesten er Maia Kahlke Lorentzen og Cybernauterne for deres arbejde med at bekæmpe online had og chikane mod kvinder og LGBT+ personer bl.a. gennem podcasten Kønskrigerne. Maia Kahlke Lorentzen og kooperativet Cybernauterne formidler deres særlige indsigt i internetkultur og andre teknologiske fænomener gennem foredrag, podcast, Instagram mv. for at opkvalificere både organisationer og individer til digitalt selvforsvar. En vigtig indsats, der er med til at forbedre LGBT+ personers adgang til den demokratiske samtale. 

Tidligere vindere af Årets Laks er blandt andre Kasper Hjulmand (2021), LGBT Asylum (2020), tv-serien Skam (2017) og statsminister Helle Thorning-Schmidt (2014). Arbejdslegatet Søhesten blev uddelt for første gang i 2021 til den aktivistiske bevæglse Lev og lad leve. 

Både Årets Laks og arbejdslegatet uddeles onsdag 17. august kl. 17:30 i baggården Vestergade 18E, København K.