Gennembrud for anerkendelse af tiltænkte forældre ved surrogataftaler

Regeringen vil indføre lov, der anerkender medfædre, og vil desuden fremover retligt anerkende relationen mellem børn og tiltænkte forældre, når børn er kommet til verden ved kommercielle surrogataftaler i udlandet.

I dag fremlægger ligestillingsminister Marie Bjerre regeringens Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2023, og der er to store nyheder for familier, der har fået eller planlægger at få børn ved surrogasi:

Medfædre ved altruistiske surrogataftaler

Regeringen vil i næste folketingsår 2023-4 fremsætte et lovforslag, der anerkender medfaderskab fra barnets fødsel i forbindelse med altruistiske surrogataftaler og samtidig foreslå en ændring til barselsloven, der giver mulighed for at få barsel.

Forældreskab ved kommercielle surrogataftaler

Danmark har besluttet ikke at anke den dom myndighederne fik ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol 6. december sidste år. De danske myndigheder havde nægtet juridisk forældreskab til en tiltænkt mor til tvillinger født ved betalt surrogasi i udlandet. Dommen underkender denne praksis og pålægger Danmark at sikre et retligt bånd mellem barn og tiltænkt forælder når barnet er kommet til verden ved udenlandsk, kommerciel surrogasi.

Konsekvenser for eksisterende familier

Regeringen skal gennemføre en række lovændringer for at kunne anerkende forældreskab ved udenlandsk kommerciel surrogasi, da det pt. er forbudt i adoptionsloven. Men samtidig skal myndighederne allerede nu administrere efter Menneskeretsdomstolens afgørelse og sikre barnet en retlig anerkendelse af dets reelle forældre indenfor rimelig tid.

Vi anbefaler derfor om, at man genansøger om stedbarnsadoption ved Familieretshuset, selvom man tidligere har fået afslag.

Fokus på børn bør bredes ud til andre familieformer

Sekretariatschef Susanne Branner udtaler: ”De to ændringer er et stort skridt fremad for familier med børn født via surrogasi. Lovgivningen er generelt uforholdsmæssigt kompliceret for regnbuefamilier og andre familier, der adskiller sig fra kernefamilien. De nye tiltag har med rette fokus på børns ret til deres forældre, og vi håber at se samme tankegang videreført til andre familieformer, som f.eks. flerforældrefamilier.”

Er I i tvivl om hvordan ændringerne påvirker jeres familie, kan I kontakte vores juridiske rådgivning.