Sundhed og trivsel

LGBT+ befolkningen er en særligt udsat gruppe ift. sundhed. Det understregede den store Projekt SEXUS-undersøgelse fra 2019 over danskernes seksuelle sundhed, som viste en markant ulighed i sundhed for både homo- og biseksuelle, transkønnede og nonbinære. Det gælder både i forhold til seksuel sundhed, mental sundhed, herunder depression, angst og selvmordsadfærd, samt livsstilsfaktorer som rygning, stof- og alkoholmisbrug.  

Samtidig oplever mange LGBT+ personer, at sundhedsvæsenet ikke har tilstrækkelig viden om de særlige forhold og risikofaktorer, der knytter sig til LGBT+ identiteter, til at yde den mest hensigtsmæssige behandling.  

Flere LGBT+ patienter oplever desuden sundhedspersonalets kommunikation som utrygt, uforstående og tilmed krænkende, hvilket har resulteret i en mistillid til sundhedsvæsenet i Danmark.  

Dette gælder ikke mindst transpersoner i kønsbekræftende behandling. Det understregede en rapport af LGBT+ Danmark fra 2022, som samtidig kortlagde flere strukturelle og sundhedspolitiske udfordringer for adgangen til kønsbekræftende kirurgi i Danmark.   

LGBT+ Danmark arbejder på at nedbringe de negative sundhedstal for hele LGBT+ gruppen ved både at sikre viden om LGBT+ sundhedsfaktorer og opkvalificering i normkritiske og LGBT+ kompetencer på tværs af sundhedssektoren.  

Dertil arbejder LGBT+ Danmark på at forbedre adgangen til kønsbekræftende behandling for transpersoner. 

Politiske målsætninger:

 • Mere forskning i LGBT+ personers sundhed og uforholdsmæssigt dårligere trivsel.  

 • Opkvalificering af LGBT+ kompetencer for personale i sundhedssystemet.  

 • Obligatoriske kurser i sexologi, inklusion og LGBT+ kompetencer på hoveduddannelsen i almen medicin.  

 • Obligatorisk kursus i inklusion og LGBT+ kompetencer for alt omsorgs- og plejepersonale.  

 • Finansiel støtte til rådgivning og sociale fællesskaber for LGBT+ personer mhp. at nedbringe ensomhed og mistrivsel. 

 • Kirurgisk kønsbekræftende behandlinger skal omfattes af behandlingsgarantien. 

 • Decentralisering af kønsmodificerende behandling bortset fra nedre konstruktiv kirurgi.  

 • Der skal gives mulighed for henvisning til udlandet ift. nedre kønsbekræftende kirurgi.  

 • Giv adgang til kønsbekræftende behandling af børn og unge flere steder i landet.  

 • Offentlig støtte til anskaffelse af kønsbekræftende genstande såsom binders, genitaliaproteser, brystproteser og parykker.  

 • Giv mænd, der har sex med mænd, ret til blod- og sæddonation på lige fod med heteroseksuelle.