Støtte til civilsamfundet

Arbejdet for lige rettigheder og bedre vilkår for LGBT+ personer er afhængig af et stærkt civilsamfund. I Danmark har vi en stolt tradition for et sundt og partipolitisk uafhængigt foreningsliv til både at varetage interesser for samfundsgrupper og udføre sociale indsatser til sikring af trivsel og fællesskab for alle borgere.  

I Danmark varetager LGBT+ civilsamfundet allerede en lang række opgaver, herunder oplysning, rådgivning og fællesskabsdannelse for marginaliserede minoritetsgrupper.  

For at civilsamfundet kan varetage disse opgaver på vegne af samfundet, kræver det imidlertid stabil økonomisk støtte fra politisk hånd. 

Civilsamfundet spiller desuden en vigtig rolle i at repræsentere samfundsgrupper i offentlige råd, nævn og udvalg.  

LGBT+ Danmark arbejder derfor for at sikre repræsentation af LGBT+ civilsamfundet i relevante instanser, som har indflydelse på LGBT+ befolkningens levevilkår. 

Politiske målsætninger:

  • Stabil økonomisk støtte til LGBT+ organisationer.

  • Repræsentation af LGBT+ organisationer i relevante råd, nævn og udvalg.