Støtte til civilsamfundet

Den danske LGBT+ bevægelse nyder godt af et stærkt foreningsliv, som kan løfte enorme indsatser ved hjælp af meget små ressourcer. LGBT+ Danmark og de øvrige organisationer på området har formået at skabe kulturel og politisk forandring med få lønningskroner men ved hjælp af aktivisters utrættelige arbejde og solide tro på, at man gøre, hvad man kan, med hvad man har. 

Men på trods af disse enorme indsatser, må vi indse, at de danske organisationer alligevel ikke har ressourcer til at løfte ligeså mange opgaver som eksempelvis vores søskendeorganisationer i Sverige, Holland og Storbritannien. Det betyder, at vigtige sociale, rådgivningsmæssige, uddannelsesmæssige eller politiske opgaver enten ikke bliver løst, eller i stedet bliver forsøgt løftet af organisationer eller myndigheder, som ikke besidder hverken kompetencerne eller det netværk i målgruppen, som kræves. 

Kompetencerne er på plads, så nu mangler der blot politisk støtte til de organisationer, både professionelle og frivillige, som varetager de vigtige indsatser. Derfor arbejder LGBT+ Danmark på, at sikre stabil økonomisk støtte til civilsamfundets LGBT+ aktører.  

Fokus på lokale indsatser

En helt central opgave, som i dag ikke bliver løftet i tilstrækkelig grad, er sociale tilbud til LGBT+ personer uden for de store byer. Vi ved, at LGBT+ personer i langt højere grad end befolkningen generelt lider af ensomhed og mangel på netværk. Som landsforening ser LGBT+ Danmark det som magtpåliggende at skabe lokale tilbud, særligt for unge og seniorer, som vi ved, der er brug for. Selvom vi allerede er lykkedes med at skabe en række tilbud med meget få ressourcermå vi også erkende, at uden ekstern støtte kan vi ikke opnå den kapacitet, som vi ved, der er behov for.  

LGBT+ organisationer skal have medindflydelse

Et andet aspekt, som afspejler den ringe involvering af LGBT+ organisationer i politikudvikling og rådgivning, er fraværet af repræsentanter for vores organisationer i offentligt nedsatte kommissioner (såsom familie- og arbejdslivskommissionen) og råd (såsom etisk råd), som ellers i høj grad beskæftiger sig med tematikker, der vedkommer vores målgrupperDerfor arbejder vi mod at få vores bevægelses civilsamfundsorganisationer repræsenteret i det relevante politiske instanser. 

Politiske målsætninger:

  1. Stabil økonomisk støtte til LGBT+ organisationer. 

  2. Repræsentation af LGBT+ organisationer i relevante råd, nævn og kommissioner