Arbejdsmarkedet

Normer for køn og/eller seksualitet har stor indflydelse på alles liv. Mange sektorer og brancher er præget af endog meget rigide og stereotypiske kønsmønstre og forventninger til deres medarbejdere. Det ønsker LGBT+ Danmark at gøre op med, ikke kun til gavn for LGBT+ personer, men for at skabe et friere arbejdsliv for alle. 

LGBT+ Danmark kæmper for et arbejdsmarked, hvor alle kan trives og møde på job som dem, de er. Det er helt afgørende for et positivt arbejdsliv, at man kan være åben om sit liv, tale om sin partner eller interesser og frit kunne diskutere sine erfaringer med sine kolleger. Det bør gælde alle – også for de, der bryder med normer for køn og/eller seksualitet. Det er imidlertid ikke tilfældet i dag. 

Undersøgelser viser, at omkring halvdelen af alle LGBT+ personer ikke er lige så åbne, som de gerne ville være på deres arbejdsplads. Desværre ved vi også, at mindre end 10% af danske arbejdspladser har en personalepolitik, hvori de forholder sig til f.eks. LGBT+ personers mulighed for at være åbne om deres identitet. 

 Derfor ser LGBT+ Danmark det som bydende nødvendigt, at normkritisk praksis i personalepleje og generel LGBT+ viden udbredes blandt HR-personale på alle danske arbejdspladser. Dette løses bedst af organisationer som LGBT+ Danmark, som allerede i dag arbejder på området. Der er dog brug for betydelige ressourcer, hvis organisationerne skal kunne løse den opgave. 

Strategiske mål

  1. Løbende undersøgelse af LGBT+ personers trivsels på arbejdsmarkedet, særligt med fokus på transpersoner, som i dag oplever specifikke udfordringer.

  2. Skærpelse af beskyttelseslovene for også at dække kønsidentitet, kønskarakteristika og kønsudtryk som beskyttelsesårsag på arbejdsmarkedet

  3. National pulje under beskæftigelsesministeriet til opkvalificering af arbejdspladsers kompetencer inden for normkritiske tilgange til HR-opgaver.