International udvikling

Vi ser et meget broget billede, når det kommer til LGBT+ personers rettigheder og trivsel globalt. De seneste årtier har vi både set enorme landvindinger i store dele af verden, men også tendenser til at tilbage rulle rettigheder eller ligefrem begynde at forfølge og straffe LGBT+ personer.  

Kampen for LGBT+ rettigheder er global, og LGBT+ Danmark finder det nødvendigt, at dansk udenrigspolitik har LGBT+ personers trivsel og rettigheder som fokus i alle internationale indsatser. Derfor bør støtte til organisationer, der aktivt beskæftiger sig med køn og/eller seksualitet være en prioritet i fordelingen af udviklingsmidler.  

Det er afgørende, at den globale indsats for LGBT+ rettigheder først og fremmest sker ved at støtte lokale organisationer og aktivister, som kender landenes politiske situation og LGBT+ miljøerne indefra.  

Deklarationer og politisk støtte til LGBT+ bevægelsen globalt er positive og kan være med til at lægge pres på de regeringer, som undertrykker personer, der bryder med normer for køn og/eller seksualitet. Men det er også nødvendigt at bidrage med konkret økonomisk støtte til de organisationer, som kender området bedst, og som oftest har ingen eller meget få ressourcer. Derfor mener LGBT + Danmark, at en andel af dansk udviklingsbistand bør øremærkes til LGBT+ relaterede indsatser.  

Danmark skal også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, tage aktiv del i internationale fora, som beskæftiger sig med LGBT+ rettigheder og politik. Blandt andet ser LGBT+ Danmark det som helt uforståeligt, at Danmark i dag endnu ikke er medlem af FNs LGBTI Core Group. Det bør i øvrigt sikres, at Danmark bruger UPR-processerne aktivt til at påtale menneskerettighedskrænkelser på LGBT+ området i Danmark og i andre lande. LGBT+ Danmark har status som konsultativ NGO ved ECOSOC. For at foreningen kan understøtte, styrke og aktivt foretage interessevaretagelse for LGBT+ rettigheder på FN-området og gøre brug af denne status, vil det kræve en investering i og opkvalificering af vidensniveau og muligheder for at understøtte lokale LGBT+ organisationers indgange til og tilstedeværelse ved relevante FN-processer. Det kræver, at der investeres i en driftsunderstøttelse af denne indsats hos LGBT+ Danmark. 

Strategiske mål

  1. Afsæt 3-5% af udviklingsstøtten til at fremme LGBT+ rettigheder i syd gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med og for LGBT+ personers rettigheder. 

  2. Danmark skal sikre bedre forhold for LGBT+-flygtninge. 

  3. Andelen af kvoteflygtninge med en LGBT+ identitet, som modtages i Danmark, bør afspejle andelen af LGBT+ personer i den danske befolkning (ca. 10%). 

  4. Sikring af ligebehandling af LGBTI+-flygtninge i forbindelse med familiesammenføring, således at LGBT+ par ikke skal leve op til samlivskravet, hvis samliv mellem disse de facto ikke har været muligt i oprindelseslandet. 

  5. Oprettelse af en LGBT+ pulje finansieret af Udenrigsministeriet, som administreres af et bevillingsudvalg udpeget af LGBT+ Danmark i samarbejde med ministeriet. Puljen skal finansiere projekter i det globale syd i samarbejde mellem danske og lokale organisationer. 

  6. Danmark skal være medlem af FNs LGBTI Core group 

  7. Danske LGBT+ organisationer skal repræsenteres i rådgivende organer for multinationale mekanismer såsom Global Equality Coalition og Amplify Change.