Familie og forældreskab

Danmark har set markante fremskridt, når det kommer til LGBT+ personers muligheder for at stifte familie og få børn. Ikke mindst har lesbiske par de seneste årtier fået flere muligheder for familiedannelse.  

Vi er imidlertid fortsat ikke i mål med at skabe lige muligheder for familiedannelse og juridisk anerkendelse af de mange familietyper, som allerede eksisterer i dagens Danmark.  

To mænd har fortsat ganske få muligheder for at stifte familie. Altruistisk svangerskabsdonation (surrogasi) er stærkt besværliggjort af at være et ureguleret område for så vidt angår rettigheder til begge fædre, svangerskabsdonor og ikke mindst barnet. Dertil er det ulovligt for sundhedspersonale at assistere med fertilitetsbehandling til svangerskabsdonation, hvis der anvendes donoræg.  

I Danmark er det desuden kun muligt at registrere to juridiske forældre. Mange LGBT+ personer danner imidlertid familier med tre eller fire forældre i dét, man kalder multiforældrefamilier. De ikke-juridiske forældre er imidlertid uden rettigheder ift. barnet, og barnet er uden rettigheder ift. alle dets forældre, fx ift. at træffe beslutninger på vegne af barnet, tage til lægen med barnet eller rejse til udlandet med barnet. Dette er for LGBT+ Danmark ikke i barnets tarv.  

LGBT+ Danmark arbejder for at sikre både børn og forældres rettigheder i regnbuefamilier, særligt i forhold til familier med flere end to forældre og familier med to fædre, hvor den nuværende lovgivning ikke beskytter de familietyper, som allerede eksisterer. 

Politiske målsætninger 

  • Indfør mulighed for registrering af op til fire juridiske forældre. 

  • Medforældre skal sikres nemmere registrering og adgang til orlov ved benyttelse af fx dobbeltdonation eller svangerskabsdonation. 

  • Par sikres retten til dobbeltdonation (æg og sæd), også uden en sundhedsfaglig årsag.  

  • Muliggør altruistisk (ikke-kommerciel) svangerskabsdonation i Danmark. 

  • Undersøgelse af mulighederne for vederlag og dækning af udgifter ifm. graviditet ved svangerskabsdonation i samarbejde med relevante parter, herunder kvinde- og børneorganisationer.  

  • Tillad stedbarnsadoption ved fødslen til medfædre og transkønnede medmødre, og lad orlovsrettighederne følge med.