Køn og identitet

Skønt debatten om ligestilling har været en politisk kampplads i århundreder, præger rigide normer for køn stadig alle dele af vores samfund. Modstand mod måden, hvorpå vi er (eller ikke er) kønnede væsner på, præger alle dele af LGBT+ Danmarks arbejde. Om det kommer til, hvordan vi udtrykker vores køn, vores adgang til behandling i sundhedssystemet, hvem vi har sex med, eller hvordan vi danner familier – alle disse aspekter af LGBT+ liv er prægede og ofte begrænsede af samfundets snævre og stereotypiske ideer om køn. Det gælder både for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og alle, der ikke lever op til normerne for køn. Derfor er kampen mod normerne en fælles kamp, som LGBT+ Danmark stiller sig i spidsen for.  

Vores juridiske køn registreres og præger os fra det øjeblik, vi ved fødslen bliver en del af samfundet. Ultimativt ønsker LGBT+ Danmark at gøre op med køn som en central faktor i offentlige registreringer og borgernes møde med myndighederne. Vi anerkender, at fysiske karakteristika, som tilskrives et biologisk køn, kan være relevant i mødet med sundhedsvæsnet, men ser ikke relevansen i at have det registreret på anden måde, end vi i dag gør med f.eks. blodtype og organdonorstatus. Vi arbejder altså for, at køn ikke skal fremgå af ikke-lægelige dokumenter og registre såsom pas og personregistret.  

Samtidig ønsker vi at gøre op med de regler, som i dag begrænser friheden for folk, der bryder med kønsnormerne. Blandt andet ser vi ingen årsag til at opretholde kønsbestemmelsen i navneloven, som i dag forhindrer navnevalg uafhængigt af køn. 

Endvidere ønsker vi at gøre det muligt for personer at skifte deres juridiske køn uanset alder. Uafhængigt af medicinsk transition og på lige fod med personer over 18, bør børn gives ret til at ændre deres juridiske køn. Vi ved fra forskning, at en signifikant andel af transpersoner er vidende om deres kønsidentitet inden skolealderen. LGBT+ Danmark ser det derfor som oplagt at give børn og deres forældre ret til at tage beslutning om at ændre barnets juridiske køn allerede inden f.eks. skolestart.  

Personer, der bryder med normer for køn, har ikke blot brug for juridiske rettigheder og beskyttelse under loven (se afsnit vedr. retspolitik, hadforbrydelser og anti-diskrimination). De har også behov for sikre fysiske rum, som er uafhængige af køn. I dag eksisterer der i mange offentlige og kommercielle rum (skoler, svømmehaller, fitnesscentre) ikke de nødvendige faciliteter, som skal til for at skabe adgang for personer, hvis køn og krop ikke lever op til normerne. Kønsdiversitet bør tænkes ind i alle offentlige rum, og LGBT+ Danmark taler for et krav til kommercielle rum om at sikre adgang og relevante faciliteter for alle køn. 

Strategiske mål

  1. Mulighed for juridisk kønsskifte uanset alder. 

  2. Afskaf kønsbestemmelsen i navneloven. 

  3. Indfør kønsneutralt CPR-register. 

  4. Kønsneutrale offentlige og kommercielle rum, herunder omklædning og toiletfaciliteter.

  5. Fjernelse af tilkendegivelse af køn i passet (internationalt samarbejde).