Køn og identitet

Kønsnormer har stor betydning for os som individer og som samfund. Der findes mange forventninger til, hvordan man skal være en mand eller en kvinde, og at man skal være enten det ene eller det andet. Langt de fleste mennesker slår sig i en eller anden grad på snævre normer for køn, og for LGBT+ personer kan det i særlig høj grad være kilde til mistrivsel.  

I LGBT+ Danmark arbejder vi for at gøre rammerne for køn bredere, så der er mere plads til alle menneskers måde at være i sit køn på. Det gælder ikke mindst i de offentlige systemer, som fortsat er stærkt kønsopdelte – ofte steder, hvor inddelingen efter køn ikke har nævneværdigt formål, fx i navneregistret.

Det gælder også i hverdagens praktiske og fysiske rammer, såsom toilet- og omklædningsforhold, som vi kæmper for bliver tilgængelige for alle uanset kønsidentitet eller kønskarakteristika.  

LGBT+ Danmark har desuden et særligt fokus på at tillade transpersoner under 18 år at skifte juridisk køn. Transkønnede børn og unge er blandt de mest udsatte, hvad angår mistrivsel og dårligt mental sundhed, og vi ved, at omgivelsernes anerkendelse af deres kønsidentitet er afgørende for at ændre på dette.

Politiske målsætninger:

  • Afskaf den nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte samt refleksionsperioden for transpersoner over 18 år. 

  • Afskaf kønsbestemmelsen i navneloven.  

  • Kønsneutralt CPR-register.  

  • Kønsneutrale omklædnings- og toiletfaciliteter i offentlige rum. 

  • Undersøgelse af muligheden for at afskaffe tilkendegivelsen af køn i passet via internationalt samarbejde.