Retspolitik, hadforbrydelser og antidiskrimination

Dansk lovgivning beskytter LGBT+ personer mod diskrimination og hadforbrydelser. Samtidig ved vi fra Politiets offerundersøgelser, at mange hadforbrydelser mod LGBT+ personer ikke anmeldes. Det skaber et stort mørketal i antallet af hadforbrydelser og mangelfuld retssikring af LGBT+ personer.  

For at vi som samfund kan bringe mørketallet frem i lyset, kræver det, at vi gør det tryggere og nemmere for LGBT+ personer at anmelde hadforbrydelser og diskrimination. Det kræver imidlertid også en ændring i politiets praksis og opkvalificering af politiets personale i at identificere hadmotiver og møde ofre med LGBT+ baggrund. 

Politiske målsætninger:

  • Opkvalificering af politipersonale i registrering og identificering af hadmotiv samt i kommunikation med ofre med LGBT+ baggrund, mhp. at sikre registrering af hadmotiv ved relevante anmeldelser hos politiet.  

  • Forbedring af rammerne for anmeldelse af hadforbrydelser, herunder mulighed for tidsbestilling, registrering af ønskede navn og pronominer samt mulighed for at afhøre voldsofre på hospitaler/skadestuer.  

  • Støtte til civilsamfundsorganisationer, som arbejder for forebyggelse af hadforbrydelser og med rådgivning af ofre.  

  • Kriminalforsorgen bør udarbejde politik om håndtering af trans- og interkønnede indsatte, som så vidt muligt respekterer indsattes kønsidentitet. 

  • Forbud mod omvendelsesterapi (Vedtaget til foreningens generalforsamling 2023)