Non op

[substantiv] 

Bøjning: –
Oprindelse: kommer af det engelske non operative 

Betydning:
Non op er en betegnelse nogle transpersoner, nonbinære og kønsdiverse anvender om ikke at have modtaget nogle former for kønsbekræftende kirurgi. 

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
CPR-nummer
Ikke-binær kønsforståelse
Interkøn
Juridisk kønsskifte
Køn
Kønsbetegnelse
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentiteter og kønsforståelser
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Kønsbekræftende behandling
Kønsbekræftende kirurgi
Nonbinær
Nonkonform
Queer
Post op
Tildelt køn
Transkønnet