Kønseufori

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: eufori fra græsk euphoria (velvære) 

Betydning:
Kønseufori er praktisk talt det modsatte af kønsdysfori og relaterer sig til ens kønsidentitet. Det er den følelse af velvære når ens krop stemmer overens med ens køn og at ens køn bliver legitimeret i samfundet, når du er på transspektret og det samme er tilfældet for nogle interkønnede. Kønseufori føles som en forløsning på nogle af de spændinger og ubehagelige følelser og tanker der bunder i ikke at ligne og blive læst, som det køn, du er. Hvornår du oplever kønseufori er forskelligt fra person til person, og hvad der skal til for at nå dertil er også forskelligt, der er ikke en bestemt opskrift på transition, som er valid eller virker for alle. 

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
CPR-nummer
Ikke-binær kønsforståelse
Interkøn
Juridisk kønsskifte 
Køn
Kønsbetegnelse
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Queer
Tildelt køn
Transkønnet