Kønsdysfori

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: dysfori fra græsk dysphoria (ubehag), oversættelse af det engelske begreb gender dysphoria 

Betydning:
Kønsdysfori er følelsen af ubehag, der optræder når ens krop, CPR-nummer eller fremtræden ikke stemmer overens med ens egen kønsforståelse. Der er mange forskellige måder at opleve kønsdysfori på. Følelsen af kønsdysforien kan for eksempel også fremkomme, når andre i samfundet fejlkønner en eller ikke anerkender ens køn.  Kønsdysfori opleves af transpersoner, kønsdiverse, nonbinære og andre på transspektret, samt interkønnede, hvis køn ikke stemmer overens med det ved fødslen tildelte køn.  Kønsdysfori er en anerkendt medicinsk tilstand. Det kan være en kompleks tilstand, og det påvirker forskellige personer på forskellige måder. Nogen transpersoner oplever stærke og langvarige følelser af kønsdysfori, hvilket bl.a. kan give sig udslag i at føle sig deprimeret over sit kønkønsudtryk, adfærd eller krop. Dysfori kan være et kontroversielt emne i transmiljøer, da der er forskellige holdninger til, om man skal være dysforisk over sin krop eller ej – nogle mener, at man kun er en ”rigtig” transperson hvis man føler dysfori, mens andre ikke ser det som nødvendigt for at definere sig som transkønnet. For nogle er det at få juridisk kønsskifte det der skal til for at kunne leve et liv i overensstemmelse med sin identitet, for andre er det medicinsk og/eller kirurgisk kønsbekræftende behandling der gør udslaget og giver kønseufori.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
CPR-nummer
Interkøn
Ikke-binær kønsforståelse
Juridisk kønsskifte
Køn
Kønsbetegnelse
Kønsbekræftende behandling
Kønsdivers
Kønseufori
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Tildelt køn
Trans
Transition
Transkønnet