Identitetspolitik

[substantiv] [fælleskøn]

Bøjning: -ken, -ker, -kerne
Oprindelse: identitet fra latin entitas (enhed), politik fra græsk politike (statskunst)

Betydning:
Identitetspolitik er en samlebetegnelse for politik, der tager udgangspunkt i en bestemt identitet hos en gruppe. Det kan være nationalitet og nationalfølelse, køn, race/hudfarve, seksualitet, religion, alder eller noget helt ottende. Fælles for identitetspolitik er dog, at sigtet er at varetage den/de bestemte grupper med en bestemt identitets interesser. LGBT+ Danmark er dermed en identitetspolitisk organisation, idet vi varetager personer med en LGBT+ identitets interesser og kæmper for LGBT+ personers rettigheder og trivsel i samfundet, på samme måde som nogle partier eller organisationer kæmper for ældre, danskhed, eller bedre uddannelse til unge. Identitetspolitik knytter sig ikke til en bestemt politisk fløj, men findes på tværs af det politiske spektrum.