Identitetspolitik

[substantiv] [fælleskøn]

Bøjning: -ken, -ker, -kerne
Oprindelse: identitet fra latin entitas (enhed), politik fra græsk politike (statskunst)

Betydning:
Identitetspolitik er en samlebetegnelse for politik, der tager udgangspunkt i en bestemt identitet hos en gruppe. Det kan være nationalitet og nationalfølelse, køn, race/hudfarve, seksualitet, religion, alder eller noget helt ottende. Fælles for identitetspolitik er dog, at sigtet er at varetage den/de bestemte grupper med en bestemt identitets interesser.

LGBT+ Danmark og andre LGBT+ organisationer kan derfor siges at være identitetspolitiske organisation, idet vi varetager personer med en LGBT+ identitets interesser og kæmper for LGBT+ personers rettigheder og trivsel i samfundet, på samme måde som nogle partier eller organisationer kæmper for ældre, danskhed, eller bedre uddannelse til unge.

Identitetspolitik bliver ofte brugt om fænomener på den politiske venstrefløj, men findes i forskellige former på tværs af det politiske spektrum.