Kønsstudier

[substantiv] [pluralis] 

Bøjning: -ne
Oprindelse: kendt fra 1991 

Betydning:
Tværfaglig forskning med fokus på kønnets betydning inden for det humanistiske forskningsfelt. Som akademisk disciplin er feltet inden for de seneste tyve år begyndt at arbejde meget med tanker og problemstillinger, der ikke nødvendigvis forbindes med køn. Eksempler herpå kunne være funktionsvarians ”crip theory”, affekter ”affect theory”, og forskellige former for racisme og hvidhedsprivilegier i postkolonialistisk forskning og teori.

Beslægtede begreber:
Feminisme
Funktionsvarians
Køn
Kønsperformativitet
LGBT+
Minoritetsetnisk
Queer
Queerteori