Gender bender

[substantiv] 

Bøjning: -s
Oprindelse: engelsk udtryk  

Betydning:
Gender bender er et engelsk udtryk for en person, der bøjer sin kønsrolle (bend), da det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen, opleves som unøjagtigt og/eller for snævert. Nogle identificerer sig med det køn de blev tildelt ved fødslen, men udfordrer normerne for kønsudtryk eller viser på anden måde deres opgør med normerne for, hvordan du skal se ud som et bestemt køn.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Genderfuck
Genderqueer
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsneutral
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Nonkonform
Norm
Queer
Tildelt køn