Ny rapport: Mere end hver anden LGBTQ+ elev i skolen har selvmordstanker og har udført selvskade 

LGBTQ+ elever mistrives markant mere end deres skolekammerater. De føler sig seks gange oftere ensomme og bliver udsat for mere mobning og diskrimination. Det viser Danmarks første rapport om LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen fra LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark.   

Når eleverne vender tilbage til grundskolen det kommende stykke tid, bliver det ikke en entydig god oplevelse for en stor del af dem. I hver skoleklasse sidder der gennemsnitligt 1 – 2 LGBTQ+ elever, og nu kan LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark en ny rapport, der undersøger deres oplevelser i skolen.  

Mens Internationale undersøgelser tidligere har dokumenteret, at LGBTQ+ elever er mere udsatte på en række områder, som f.eks. mobning, mistrivsel, diskrimination, ensomhed, fysisk og psykisk vold og diskriminerende sprogbrug, har vi endnu ikke haft tal for Danmark. 

Rapporten er derfor den første til at undersøge forholdene for danske elever, og den kan desværre kun bekræfte de internationale resultater.  

Alarmende ensomhed og mistrivsel

Rapportens tal er stærkt alarmerende, og der er ingen tvivl om, at de kalder på handling. Derfor kommer vi i LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom også til at følge rapporten op med en målrettet politisk indsats. 

Af rapporten fremgår det nemlig, at 37 % af de adspurgte oplever at føle sig ensomme i skolen, mens det i den nationale trivselsmåling kun gør sig gældende for 6 % af den generelle elevgruppe. Det viser, at LGBTQ+ eleverne føler sig ca. 6 gange oftere ensomme i skolen. I rapporten fremgår også, at 55 % af de adspurgte oplever, at de mindst én gang om dagen eller et par gange om ugen føler sig triste og kede af det i skolen. 64 % af de adspurgte har selvmordstanker. 53 % har udført selvskade og 40 % har en spiseforstyrrelse.  

Mange LGBTQ+ elever udsættes for mobning og diskrimination

Mere end 9 ud af 10 af de adspurgte oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen, som f.eks. ”bøsse”, ”lebbe”, ”homo”, ”tranny” eller ”gay”.  

En anonym respondent i rapporten beskriver skoletiden således:  

“Min tid som LGBTQ+ elev har været meget “giftig”. Jeg har tit gået og gemt mig, og skjult hvem jeg er i frygt for andre. Jeg har tit oplevet, at der blev råbt skældsord efter mig og er endda en enkelt gang blevet truet. Min tid i skolen er bestemt ikke noget, jeg kan lide.”

44 % af de adspurgte elever har oplevet at blive udsat for mobning eller diskrimination i skolen. Mobningen og diskriminationen af LGBTQ+ eleverne sker på mange forskellige måder, som f.eks. hadefulde kommentarer, trusler om vold eller direkte voldelige handlinger, latterliggørelse, tilråb, øgenavne, digital mobning og fordomme. 5 % af de adspurgte fortæller, at de er blevet udsat for vold i skolen.  

Det er naturligvis helt uacceptabelt, at dette niveau af mobning og diskrimination sker i den danske grundskole, og det bør tages langt mere alvorligt, end hvad hidtil har været tilfældet.

Mangelfuld undervisning i forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i skolen

En af forklaringerne på den høje mistrivsel blandt LGBTQ+ elever skal muligvis findes i den manglende undervisning og viden, som skolen præsenterer for eleverne.  

Kun 23 % af de adspurgte har lært om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, mens kun 9 % har lært om forskellige kønsidentiteter i skolen. Kun 7 % af de adspurgte har oplevet at modtage en god seksualundervisning. Kun 17 % har lært om forskellige seksuelle orienteringer, 11 % har lært om forskellige familieformer, mens kun 5 % har lært om forskellige kønsidentiteter i seksualundervisningen.  

Det er på trods af, at der i Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål for Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF) fremgår, at eleverne skal lære om mangfoldighed i krop, køn og seksualitet efter 6. klassetrin. Det peger på, at mange skoler ikke lever op til kompetencemålene for køn, krop og seksualitet i Fælles Mål for SSF.  

Der skal gribes ind politisk

Rapporten viser med stor tydelighed, at langt flere LGBTQ+ elever mistrives og har dårligere vilkår i det danske skolesystem end den generelle elevgruppe. LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark appellerer derfor til at der bliver taget politisk handling for at stoppe diskrimination og mistrivsel i skolen. Det kræver en helhedsorienteret indsats, og derfor foreslår vi 

  1. Årlig trivselsmåling af LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 
  2. Landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord rettet mod LGBTQ+ personer
  3. Lovkrav om LGBTQ+ undervisning i grundskolen som en integreret del af undervisningsmaterialet og pensumlister
  4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til fremme af en mere inkluderende og mangfoldig skole. 
  5. Læreruddannelsen skal indeholde viden om forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer samt viden om forebyggelse af diskrimination

Læs hele rapporten her 

Om rapporten

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en omfattende spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 910 nuværende og tidligere LGBTQ+ elever i alderen 13-25 år. Indsamlingen af besvarelser er foregået i perioden fra den 30. september 2020 til 24. oktober 2020. 

Rapporten er kvalitetsvurderet af Jacob Højgaard Christensen, Adjunkt og viceleder af Nationalt Center for Skoleforskning, Aarhus Universitet.