Transmaskulin

[adjektiv] 

Bøjning: -t, -e
Oprindelse:  trans fra latin trans (på den anden side af), feminin fra latin masculinus (mand)  

Betydning:
Transmaskuline personer er LGBT+ personer, som ikke er det køn, de blev tildelt ved fødslen. De kan både være transkønnede, kønsdiverse, genderqueer, nonbinære eller noget helt femte. Fælles er dog, at de identificerer sig eller udtrykker sig helt eller delvist gennem deres maskuline side. Transmaskulin er dermed både en kønsidentitet og en betegnelse for en maskulin oplevelse i ens transkønnethed eller noget helt tredje, som vedrører det at være transkønnet eller bryde med ens tildelte køn, men maskulin.

Beslægtede begreber:
Akønnet
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Genderqueer
Hormonbehandling
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsbekræftende behandling
Kønsbekræftende kirurgi
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Tildelt køn
Trans
Transfeminin
Transkvinde

Transkønnet
Transition
Transmand 
Transperson