Transition

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: fra latin transitio (gå over, overskride) 

Betydning:

Transition er den proces, en person gennemgår, når de bevæger sig væk fra det køn, de blev tildelt ved fødslen. Transitionsprocesser kan have sociale, medicinske og juridiske aspekter, men alle behøver ikke være med. Nogle transpersoners transition har et bestemt endemål, f.eks. at blive accepteret og anerkendt som værende en mand eller en kvinde, mens andres ikke er rettet imod at slutte et bestemt sted.  

Social transition er processen, hvor en person begynder at leve på en anden måde og blive anset af andre for at adskille sig fra det køn, de fik tildelt ved fødslen. Det kan fx handle om kønsudtryk (alt fra tøj, hår, makeup, kropssprog og stemmeføring), livsstil, navn, pronomen og generelt at dele sin identitet og kønsforståelse med sin omverden.  

Medicinsk transition er processen hvor en person ved hjælp af forskellige teknologier som hormonbehandling og kirurgi, ændrer sin krop, så den stemmer bedre overens med deres oplevelse af kønsidentitet. Denne form for transition kaldes nogle gange for kønsskifte. Dette opfattes for mange som en misvisende betegnelse, da transkønnede personer ikke ’skifter køn’, men grundlæggende bekræfter en oplevelse af køn og identitet, der allerede er til stede uanset hvilken krop man er født i. Nu foretrækker de fleste termen ’kønsbekræftende behandling fremfor ’kønsskifte’. Læs mere her.

Juridisk transition er processen hvor en person foretager juridiske ændringer, der bekræfter deres kønsidentitet. Dette kan fx omhandle navneændring, cpr nummer og forældrestatus.

Beslægtede begreber:
Binder
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Detransition
Genderqueer
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsbekræftende behandling
Kønsbekræftende kirurgi
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentitet
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Tildelt køn
Trans
Transkønnet
Transperson