Transfeminin

[adjektiv] 

Bøjning: -t, -e
Oprindelse:  trans fra latin trans (på den anden side af), feminin fra latin femininus (kvinde)  

Betydning:
Transfeminine personer er LGBT+ personer, som ikke er det køn, de blev tildelt ved fødslen. De kan både være transkønnede, kønsdiverse, genderqueer, nonbinære eller noget helt femte. Fælles er dog, at de identificerer sig eller udtrykker sig helt eller delvist gennem deres feminine side. Transfeminin er dermed både en kønsidentitet og en betegnelse for en feminin oplevelse i ens transkønnethed eller noget helt tredje, som vedrører det at være transkønnet eller bryde med ens tildelte køn, men feminin.

Beslægtede begreber:
Akønnet
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Genderqueer
Hormonbehandling
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsbekræftende behandling
Kønsbekræftende kirurgi
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Tildelt køn
Trans
Transkvinde
Transkønnet
Transition
Transmand
Transmaskulin
Transperson