Trans*

[præfiks] el. [adjektiv] 

Bøjning: 
Oprindelse: fra latin trans (på den anden side af) 

Betydning:
Kort fællesbetegnelse for alle, som ikke er det køn, de blev tildelt ved fødslen, både transpersoner, nonbinære og andre grupper, som ikke er inden for en binær kønsopfattelse. Trans* er også forstavelse i sammensatte ord, idet stjernen repræsenterer de forskellige endelser: transperson, transkønnet, transseksuel, transvestit og så videre. Historisk set har trans*-betegnelsen været brugt til at ekskludere andre end binære transpersoner fra transmiljøet, men bør bruges om alle der bryder med normerne for køn. 

Beslægtede begreber:
Akønnet
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Genderqueer
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsbekræftelse
Kønsbekræftende behandling
Kønsbekræftende kirurgi
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Tildelt køn
Transkønnet
Transition
Transperson