Passere

[verbum] 

Bøjning: -r, -de, -t
Oprindelse: fra fransk passer (gå igennem, gå forbi)eller fra det engelske udtryk passing. 

Betydning:
Henviser til en persons evne til at blive opfattet som enten en ciskønnet mand eller en ciskønnet kvinde. Det at passere diskuteres især af transpersoner, idet det at blive antaget for at være ciskønnet kan skærme for diskrimination. Det at passere og snakken derom er dog ikke uproblematisk, da det medfører et socialt pres, der hovedsageligt rammer transpersoner negativt. For personer på transspektret, som ikke er et af de binære køn, kan dette også være udtalt og forårsage diskrimination, fordi de ikke kan eller vil passe ind i samfundets binære kønsopfattelse. Typisk indebærer det at passere en blanding af fysiske kønsudtryk (f.eks. frisure og/eller tøj) samt visse adfærdsmæssige egenskaber, der i en kulturel kontekst forbindes med et bestemt kønAt passere kan bruges i alle sammenhænge, hvor det har at gøre med, hvordan personer opfattes.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Køn
Kønsidentitet
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Tildelt køn
Transition
Transkønnet