Cisnormativitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -n, -r, –rne
Oprindelser: Fra latin cis (på samme side, på denne side), og norma (rettesnor). 

Betydning :
Antagelsen og normen om, at alle er ciskønnede. Gennem denne norm usynliggøres og marginaliseres alle, der afviger fra denne norm, og som ikke er ciskønnede.

Det er en norm, der giver udslag i, at mange LGBT+ personer med en anden kønsidentitet end cis på tidspunkter i løbet af deres liv føler sig forkerte og oplever, at omgivelserne ikke anerkender deres kønsidentitet. Cisnormativitet gennemsyrer desværre mange dele af samfundet og LGBT+ bevægelsen arbejder på at gøre samfundets normer mere inkluderende for LGBT+ personer.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Cis
Ciskønnet
Cisheteronormativitet
Cisheteroseksuel
Cissexisme
Norm
Normativ
Tildelt køn