Ungehøjskolen “Queer The Future” søger engagerede frivillige

Vær med til at planlægge spændende forløb med indholdsrige aktiviteter, og bliv frivillig på årets første ungehøjskole.  

Ungehøjskolen “Queer The Future” samler unge LGBT+ personer fra hele landet til kortere forløb om aktivisme, demokrati og rettigheder, og giver unge LGBT+ personer mulighed for at styrke deres politiske stemme.  

Årets første ungehøjskole finder sted i påskeferien fra d. 2.-6. april 2023. Temaet for denne er aktivisme, og de unge vil her få mulighed for at arbejde med emnet gennem workshops, oplæg og paneldebatter. Læs mere om ungehøjskolen “Queer the Future” her.

Vi søger frivillige over 20 år, der er interesserede i at tage del i afholdelsen af forårets ungehøjskoleforløb, og som er nysgerrige på at skabe gode rammer for faglige, sociale forløb. Du må meget gerne have erfaring med frivilligt, socialt arbejde med LGBT+ personer eller anden erfaring med frivilligt arbejde med minoritetsgrupper.  

Som frivillig på ungehøjskolen vil du indgå i et frivilligteam på i alt 15 personer, og I vil være fælles om den daglige oprydning, rengøring samt mindre ad hoc-opgaver. De frivillige bliver understøttet af to frivillige koordinatorer og projektleder fra LGBT+ Danmarks sekretariat.  

Du kan være med på ungehøjskolen på to måder: Som køkkenholdsfrivillig eller som frivillig kontaktperson.  

Som frivillig på køkkenholdet skal du: 
 • Planlægge måltider til hele forløbet og koordinere indkøb af mad  
 • Forberede morgenmad, frokost, aftensmad og snacks, mens I er afsted 
 • Sørge for rengøring i køkkenet 
 • Være tilgængelig under diverse workshops og aktiviteter undervejs  
Som frivillig kontaktperson skal du: 
 • Forberede programpunkter på lejrens program, såsom workshops, oplæg eller paneldebatter 
 • Indgå i et mindre team, bestående af dig og en medfrivillig, og være nærmeste kontaktperson for en mindre kontaktgruppe bestående af 6-7 deltagere 
Vi forventer af dig, at du: 
 • er minimum 20 år gammel
 • synes det kunne være sjovt at arrangere og afvikle en ungehøjskole for LGBT+ unge 
 • deltager ved den obligatoriske frivilligdag lørdag d. 18. marts fra kl. 11-18 i LGBT+ Danmarks lokaler, og til de online check-in møder tirsdag d. 7. marts og tirsdag 21. marts fra kl. 18.30-20 
 • deltager under hele ungehøjskolen fra søndag d. 2. april til torsdag d. 6. april 
 • er god til at samarbejde og til at tage ansvar – både i planlægningsfasen og mens I er afsted
Til gengæld kan vi tilbyde:   
 • et frivilligjob, hvor du kan tage del i et fællesskab, der afvikler spændende arrangementer og skaber et rum, hvor man kan være den, man har lyst til at være 
 • oplæring/opkvalificering i normkritik og frivilligpleje   
 • stærk NGO-erfaring at sætte på CV’et 
 • et netværk af LGBTQ+ personer at erfaringsdele med  

Er du interesseret i jobbet som frivillig, skal du sende en motiveret ansøgning på en på ½ – 1 A4 side, hvor du beskriver, hvorfor du gerne vil være frivillig, og hvad du tænker, du kan bidrage med på ungehøjskolen. Derudover skal du vedlægge et udfyldt eksemplar af dokumentet Ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet og din motiverede ansøgning bedes du sendes til   

Ansøgningsfristen er søndag d. 5. marts kl. 20. Vi behandler ansøgninger indenfor en uge, og der gives svar til alle ansøgere.
Skulle du have nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en e-mail til koordinatorerne Amanda og Teddy på mail: