Ungehøjskolen "Queer the Future" byder på workshops om aktivisme, demokrati, rettigheder og meningsdannelse

Ungehøjskolen "Queer the Future"

Har du lyst til at styrke din politiske stemme og blive en stærkere meningsdanner? Og har du lyst til at få flere redskaber til dit aktivistiske arbejde, såsom at lære at skrive digte, producere kortfilm og planlægge demonstrationer i sociale queerfællesskaber med unge fra hele landet?   er Ungehøjskolen Queer The Future’, måske noget for dig.   

 

Hvem er det for?

LGBT+ Danmarks ungehøjskoler er for unge mellem 16-25 år, som gerne vil lære mere om at engagere sig politisk i LGBT+ bevægelsen.  

På ungehøjskolen bliver du en del af at aktivistisk queerfællesskab, hvor vi sammen bliver klogere på aktivisme, demokrati og rettigheder. Vi øver os mens vi er sammen i fx at skrive læserbreve, producere film, skrive stærke taler eller personlige digte for at lære at bruge vores stemmer aktivt. 

Så tilmeld dig, hvis du har lyst til at engagere dig i den politiske scene, i lokalmiljøet eller nationalt, og vil gøre det i samarbejde med andre unge engagerede aktivister.  

 

Hvordan fungerer det? 

Ungehøjskolen “Queer the Future” bliver udbudt tre gange om året; i foråret, sommeren og efteråret, og faciliteres af frivillige, som også er med til at planlægge aktiviteter eller lave mad.  

Du vil sammen med andre unge bruge mellem tre-seks dage i selskab med aktivister, forskere, musikere og andre personer, som vil facilitere workshops, holde oplæg eller andet, så du kan få flere redskaber til at engagere dig og deltage i den offentlige demokratiske debat.  

Hver ungehøjskole arbejder ud fra et overordnet tema, såsom social bæredygtighed, artivism, (inter)national solidaritet, modstand, aktivisme og musik-aktivisme, blandt mange flere. 

I foråret og efteråret forløber ungehøjskolen over tre dage, mens den over sommeren afvikles over seks dage. I foråret og efteråret udbyder vi 25 pladser og om sommeren 50 pladser. 

De produkter og aktiviteter, du har skabt på ungehøjskolen, kan blive videreudviklet til sommerens festivaler, hvor du får muligheden for fx at holde tale eller vise de film, du har produceret, for et bredere publikum.

Ungehøjskolens aktiviteter foregår som udgangspunkt på dansk.

LGBT+ Danmarks Ungehøjskole “Queer the Future” er støttet af Tuborgfondet samt Rudolph Care.

Vi annoncerer løbende, når der åbnes for pladser til ungehøjskolen. Hold øje med LGBT+ Danmarks Facebook og Instagram.  

Det koster ikke noget at være med andet end dit engagement. Du skal dog betale et depositum på 300 kroner ved tilmelding, som vil blive returneret efter afslutning.

Har du lyst til at være med til at planlægge Ungehøjskolen “Queer the Future”, eller har du lyst til at facilitere workshops eller oplæg, kan du læse mere her og kontakte projektlederen Amanda på [email protected]  

Har du lyst til at være med til planlægningen og afviklingen af Ungehøjskolen, søger vi lige nu to frivillige til at koordinere planlægningen.