Ungehøjskolen "Queer the Future" byder på workshops om aktivisme, demokrati, rettigheder og meningsdannelse

Ungehøjskolen "Queer the Future"

Har du lyst til at styrke din politiske stemme og blive en stærkere meningsdanner? Og har du lyst til at få flere redskaber til dit aktivistiske arbejde, såsom at lære at skrive digte, producere kortfilm og planlægge demonstrationer i sociale queerfællesskaber med unge fra hele landet?  Så er Ungehøjskolen ’Queer The Future’ måske noget for dig.  

Ungehøjskolens forårshold foregår i Hesselager i dagene d. 25-28. marts

Tilmeld dig lige her.

Ungehøjskolens sommerhold foregår i Hesselager i dagene d. 15-18. juli

Tilmeld dig lige her.

Ungehøjskolens efterårshold foregår i Hesselager i dagene d. 14-17. oktober

Tilmeld dig lige her.

Bliv en del af et landsdækkende aktivistisk og socialt queerfællesskab

Queer The Future er for unge mellem 16-25 år, som gerne vil lære mere om at engagere sig politisk i LGBT+ bevægelsen.   På ungehøjskolen bliver man del af at aktivistisk og socialt fællesskab, hvor vi sammen bliver klogere på, hvordan man kan engagere sig som demokratisk medborger, både lokalt, nationalt og internationalt. 

Hver ungehøjskole spænder over et tema såsom aktivisme, international solidaritet eller bæredygtighed, og her vil man kunne deltage i oplæg og workshops med andre unge, som på hver sin måde sætter præg på den politiske dagsorden. Ambitionen med ungehøjskolen er, at både du som deltager eller frivillig gennem workshops, oplæg og fællesskab får nye perspektiver på, hvad det vil sige at være demokratisk medborger. 

Ungehøjskolen er for dig, som gerne vil møde andre queerpersoner og personer, som bryder med normerne for kønsidentitet og/eller seksuel orientering, og som søger nationale såvel som lokale queerfællesskaber. Og så er det for dig som søger at blive klogere på dig selv og andre, i et uforpligtende, socialt fællesskab. 

Kom på ungehøjskolen i foråret, sommeren eller efteråret

Ungehøjskolen udbydes tre gange om året; i foråret, sommeren og efteråret. Alle forløb løber over 3,5 dage, hvor der udbydes 35 pladser for unge LGBT+ personer. Det koster ikke noget at være med andet end dit engagement. Dog skal du selv betale transporten til og fra ungehøjskolen, og vi beder dig derudover lægge et depositum på 300 kroner ved tilmelding, som vil blive returneret efter ungehøjskolens afslutning. 

Ungehøjskolerne er alkoholfri og fri for euforiserende stoffer.  

Al information om ungehøjskolen fremsendes et par uger inden ankomst i et deltagerbrev. Deltagerbrevet indeholder informationer om ungehøjskolen, blandt andet tilgængeligheden i lokalerne, adressen på ungehøjskolen og informationer om ankomst og afgang.  

Kontaktgrupper
Alle deltagere
bliver på forhånd inddelt i kontaktgrupper af op til 8-9 personer, som hver tilknyttes to kontaktpersoner (frivillige). I kontaktgruppen spiser I sammen ved de fleste måltider, og de kontaktfrivillige bliver de nærmeste to du har kontakt med på ungehøjskolen ved praktiske spørgsmål. Hvis der derfor er noget, du har brug for, kan du altid gå til dine kontaktpersoner, uanset om det er et spørgsmål, en bekymring eller et behov du har. 
 

Sovefaciliteter
På ungehøjskolen sover I på værelser i mindre grupper. Du har mulighed for at skrive hvem, du ønsker at sove på værelse med til samme mail, som du har modtager deltagerbrevet fra. Det kan ikke altid garanteres, at soveønskerne kan imødekommes.   

Mad
Vi serverer morgenmad, frokost og aftensmad, samt te, kaffe, frugt og snacks i løbet af dagen og har sammensat en menu, der tager hensyn til forskellige behov, som man har registreret i sin tilmelding. Bemærk, at vi ikke kan tage hensyn til forskellige behov i forbindelse med tryghedsmad (safe foods). Har du derfor behov for særlig mad eller drikke, skal du selv medbringe dette.  

Ungehøjskolen planlægges og arrangeres af frivillige, som ikke er uddannede til at varetage forskellige behov og yde vidtgående støtte. Frivillige på ungehøjskolerne står for at skabe en tryg og rar oplevelse og for at skabe rammerne om spændende og lærerige workshops og aktiviteter.   

Derfor er det vigtigt, at du og dine meddeltagere i fællesskab er med til at sørge for, at alle har det godt. De frivillige kommer til at gøre deres bedste for, at dette er tilfældet, men det er alles fælles ansvar at passe på hinanden, mens I er afsted.  

 

Går du med overvejelser om at blive frivillig på ungehøjskolen, og har du lyst til at være med til at skabe trygge rammer for dig selv og andre unge queerpersoner, kan du engagere dig på flere måder:  

Koordinator: 

Ungehøjskolen planlægges overordnet af en projektleder fra sekretariatet og to frivillige koordinatorer. De er med til at afholde samtaler med interesserede frivillige, planlægge frivilligoplæringsdage, og er på ungehøjskolen de nærmeste kontaktpersoner for de frivillige. Som koordinator vil du forventeligt bruge 2-3 timer om ugen, i tre måneder op til ungehøjskolen. Har du lyst til at give dig i kast med både administrativt og en god mængde relationsarbejde, kan du med fordel overveje at blive koordinator.  

Kontaktperson:  

Som kontaktperson er du med til at forberede og afvikle programpunkter på ungehøjskolen. Derudover vil du, og en medfrivillig, være nærmeste kontaktpersoner for en mindre gruppe deltagere, som I også spiser frokost og aftensmad med.  

Køkkenfrivillig:  

Som køkkenfrivillig er det din opgave at forberede indkøbslister, sammensætte madprogram og forberede morgenmad, frokost og aftensmad. Der vil være forskellige vagter, som du og dine medfrivillige kan skiftes til at tage.  

Som kontaktperson og køkkenfrivillig, forventer vi, at du dedikerer dig i to weekender op til ungehøjskolen, hvor vi mødes og planlægger ungehøjskolen sammen.  

Vil du gerne høre mere om at blive frivillig og på ungehøjskolen, så kontakt projektleder Amanda Dybdal på

Har du lyst til at være med til at planlægge ungehøjskolen?

Queer The Future er et socialt fællesskab for unge LGBT+ personer, for dem som deltager, men særligt også for dem som engagerer sig i det frivillige arbejde. Frivillige ildsjæle i aldersgruppen 20-30 år står for at planlægge og afvikle hele ungehøjskolen, med understøttelse af en ansat fra LGBT+ Danmarks sekretariat. Inden ungehøjskolen vil de gennemgå oplæring og rustes til at varetage de unge, mens de får indflydelse på programmet og er med til at rammesætte aktiviteterne i ungehøjskolens tema. Går du derfor med overvejelser om at blive frivillig på ungehøjskolen, og har du lyst til at være med til at skabe trygge rammer for dig selv og andre unge queerpersoner, kan du engagere dig på flere måder. Det kan du som koordinator, kontaktperson eller køkkenfrivillig for ungehøjskolen.

Vil du gerne høre mere om at blive frivillig og på ungehøjskolen, så kontakt projektleder Amanda Dybdal på

LGBT+ Danmarks Ungehøjskolen “Queer the Future” er støttet af Tuborgfondet og Rudolph Care.