Tredje køn

[adjektiv] og [substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: 
Oprindelse: fra engelsk third gender 

Betydning:
Et begreb, som anvendes af nogle personer til beskrivelse af, at de ikke kan eller vil identificere sig som hverken mand eller kvinde, der er de to binære køn i samfundets binære kønsforståelse.

Benyttes også som betegnelse for en gruppe i samfundet de steder, der anerkender tre eller flere sociale køn. Oftest foretrækker de, der definerer sig som hørende til det tredje køn at blive omtalt med andre pronominer end han og hun

Beslægtede begreber:
Binder
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Genderqueer
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsbekræftende behandling
Kønsbekræftende kirurgi
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentitet
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Pronomen
Pronominer
Tildelt køn
Trans
Transition
Transkønnet
Transperson