SOKI

[initialord] 

Bøjning: 
Oprindelse: fra den engelske forkortelse for sexual orientation and gender identity 

Betydning:
SOKI er den danske version af det engelske SOGI. Det står for seksuel orientering og kønsidentitet og er en samlebetegnelse for personer der bryder med normerne for seksuel orientering og/eller kønsidentitet.  

Beslægtede begreber:
Kønsidentitet
LGBT+
Norm
Seksuel orientering
SOGI