Personlige pronominer

[adjektivog [substantiv] [pluralis] 

Bøjning: 
Oprindelse: af latin pro- og nomen(navn) 

Betydning:
De personlige pronominer er de ord, som vi bruger til at omtale hinanden med, og som kan bøjes. Der findes mange forskellige, men fælles for dem er at det er en selv som person, der ud fra sin kønsidentitet ved hvilke pronominer, de vil omtales som. Når du møder nye personer kan du med fordel spørge om deres pronominer for ikke at antage deres køn og dermed give dem ubehag. Personlige pronominer er synonyme med pronominer og personlige stedord. Entalsformen er (personligt) pronomen.

Eksempler på personlige pronominer, der bruges i Danmark:

  • De/dem/deres
  • Hun/hende/hendes
  • Han/ham/hans
  • Den/den/dens
  • Hen/hen/hens

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ikke-binær kønsforståelse
Genderqueer
Køn
Kønsbekræftelse
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentitet
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Pronomen
Tildelt køn
Transkønnet
Transition