Kønsperformativitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: nøglebegreb i Judith Butlers teori om køn som handling 

Betydning:
Måde, hvorpå det sociale køn legitimeres og understøttes af ”kønnede” handlinger. Altså er der ikke et allerede eksisterende køn, som kønsudtrykkene udgår fra, det er derimod selve disse kønsudtryk, der etablerer og fastholder kønnet. Der findes altså ikke et biologisk køn og noget som er mandligt eller kvindeligt forud for de handlinger, der skaber det. Begrebet blev oprindeligt udviklet af den feministiske filosof Judith Butler. Hvis en kvinde, i en bestemt kulturel kontekst, ifører sig høje hæle, vil det af de fleste antages, at hun gør det, fordi hun er kvinde. Ifølge Butler foregår det omvendt; hun går ikke med høje hæle, fordi hun er kvinde, men opfattes og forstås som kvinde, netop fordi hun går med høje hæle. Den kønnede praksis (eksempelvis det at gå i høje hæle som en kvindelig handling) ”skaber” altså kønnet, kønnet findes ikke før det vises gennem handlinger.

Beslægtede begreber:
Feminisme
Intersektionalitet
Køn
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsrolle
Kønsudtryk
Queer
Queerteori
Tildelt køn