Jordemoder

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: fra gammel fødselsmetode, hvor jordemoderen løftede barnet op fra jordgulvet efter fødslen  

Betydning:
Jordemoderen er den primære person, som hjælper den fødende gennem fødslen, og som tilser den gravide under graviditeten. Tidligere kunne kommende LGBT+ forældre, hvor den ene person kunne blive gravid, blive inseminerede på jordemoderklinikker førend det reelt blev lovligt, da der i loven kun stod, at det var ulovligt for læger at inseminere lesbiske par.

Beslægtede begreber:
Dobbeltdonation
Donor
Familie
Fertilitet
Genitalier
Juridisk forældreskab
Medfar
Medforælder
Medmor
Regnbuebarn
Regnbuefamilie
Stedbarnsadoption
Surrogacy
Svangerskabsdonation