Stedbarnsadoption

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: – 

Betydning:
Adoption, hvor man adopterer ens barn, som ens ægtefælle eller partner allerede er juridisk forælder til, og dermed også selv får juridiske rettigheder og forpligtelser over for barnet. Stedbarnsadoption er kendetegnet ved, at barnet efter adoptionen juridisk betragtes som fælles barn af adoptanten og den biologiske forælder, man er gift med. Der kræves ikke godkendelse som adoptant ved en stedbarnsadoption. Det er ikke muligt for registrerede partnere at stedbarnsadoptere, hvis barnet er et adoptivbarn fra udlandet. En stedbarnsadoption kaldes også ikke-anonym adoption.

Beslægtede begreber:
Adoption
Dobbeltdonation
Donor
Familie
Fertilitet
Juridisk forældreskab
Medfar
Medforælder
Medmor
LGBT+ familie
Regnbuefamilie
Socialt forældreskab
Surrogacy
Svangerskabsdonation