Juridisk forældreskab

 [adjektiv] og [substantiv][intetkøn] 

Bøjning:juridiske forældreskaber
Oprindelse:  juridisk fra latin juridicius (som har med retsvæsenet at gøre) 

Betydning:
En juridisk sammenknytning af forælder og barn. I lovgivningen tales der som det er nu om moderskab, faderskab og medmoderskab og kun 2 personer kan stå som et barns juridiske forældre. At være juridisk forældre betyder også, at du får post om/til barnet, at barnet arver dig i tilfælde af død og en lang række andre rettigheder omkring samvær, skilsmisse, at du kan deltage i forældremøder og meget andet. Vi arbejder på at få udvidet grænserne for, hvilke forældrebetegnelser LGBT+ personer kan få – i form af for eksempel medfaderskab og medforældreskab, og for at der kan registreres 4 forældre til et barn, således at lovgivningen kommer til at afspejle LGBT+ familiers virkelighed.

Beslægtede begreber:
Familie
Fertilitet
Medfar
Medforælder
Medmor
Regnbuefamilie
Rettigheder