Femininitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse:  fra fransk femme (kvindelig) 

Betydning:
Et sæt af egenskaber, karakteristika eller adfærd, som generelt anses som typiske eller passende for en kvinde, på grund af samfundets normer for, hvilken kønsrolle bestemte køn skal udfylde. Personer af alle køn indeholder typisk både maskuline, feminine og nogle helt tredje træk, også selvom det ikke bliver set positivt på i dele af samfundet. Femininitet bliver ofte anset som det modsatte af maskulinitet. Forståelser og idealer om femininitet konstrueres socialt, men formes af såvel sociale som biologiske faktorer, og varierer kulturelt og historisk.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Identitet
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsidentitet
Kønsrolle
Maskulinitet
Norm
Tildelt køn