Biologisk køn

 [adjektiv] og [substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: -
Oprindelse: dansk betegnelse for sex i den engelske sex/gender distinktion

Betydning:
De biologiske variationer i kroppen, som samlet udgør de to traditionelle køn. Begrebet henviser typisk til kromosomsammensætning samt de ydre og indre kønskarakteristika (hormoner, penis, bryster, vagina, livmoder mv.). Begrebet er ofte anvendt ladet og med henvisning til, at biologi er det eneste eller vigtigste, der bestemmer en persons køn. Udtryk som tildelt køn eller ved fødslen tildelte køn bør med fordel anvendes i stedet. 

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Cisheteronormativitet
Ciskønnet
Køn
Kønsdivers
Ikke-binær kønsforståelse
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Norm
Queer
Tildelt køn
Transkønnet