Nyt undervisningsmateriale til fagpersoner: Space to be You

Vær med til at skabe bedre rammer for LGBT+ elever i grundskolen med nyt undervisningsmateriale.

Elevernes trivsel er et tema, som altid er i fokus hos fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kunne i januar desværre præsentere en ny undersøgelse som viser, at der er stor mistrivsel blandt LGBT+ elever på grundskolerne, ungdomsuddannelser og FGU.

Det er bekymrende tal, så derfor skal vi tage arbejdet med unges trivsel meget alvorligt. I arbejdet med at vende tallene og mistrivslen til det bedre kan lærere, pædagogerne og skoleledelsen benytte sig af vores nye undervisningsmateriale Space to be You. 

Space to be You består af fem moduler, hvor du gennem øvelser og vidensafsnit bliver guidet i at lære elever om trivsel, inklusion og mangfoldighed. Det kan bruges som et opslagsværk, man kan vende tilbage til, når der opstår konkrete problemstillinger i klassen som eksempelvis en dårlig tone. 

Space to be You inviterer ind i et komplekst men yderst vigtigt område for børn og unges trivsel. Materialet kommer med praksisnære eksempler og konkrete tiltag, som kan bidrage til at skabe en mere normkreativ og intersektionel skole for alle elever. Space to be You giver pædagoger, lærer og skoleledelsen en indgående viden om de forskellige minoritetsgrupper, der i større eller mindre grad er repræsenteret i langt de fleste skoleklasser. 

Teamleder for Viden og Outreach Heine Gregers Carlsen (han/ham) har været projektleder på Space to be You:  

”Materialet har ligget gratis tilgængeligt for lærere, pædagoger og skoleledere siden starten af 2024. Nu sætter vi ind med næste etape, som går ud på at få gjort de fagprofessionelle opmærksomme på materialet og i brugen af det i deres daglige praksis. Derfor vil vi gerne i dialog med målgruppen, bl.a. ved Lærfest ’24 i Bella Center. Vi kommer også til at tilbyde Space to be You-kurser ude i landets kommuner, på skoler og uddannelsesinstitutioner.” 

Materialet er udviklet af LGBT+ Danmark i samarbejde med Sabaah, Mino Danmark, Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Autisme Ungdom. Der er derfor afsnit, der sætter fokus på LGBT+-personer samt personer med minoritetsetnisk baggrund, funktionsnedsættelser og neurodiversitet. 

Space to be You er blevet til med støttet fra Den Europæiske Union.

Space to be You kan gratis tilgås på forstå.dk de næste 5 år. 

Materialet er tiltænkt fagpersoner i grundskolen og har relevans for alle klassetrin og fag.

Materialet er allerede testet i flere grundskoleklasser.

Materialet er udgivet af Alinea.