Stor mistrivsel blandt LGBT+ elever: Ny undersøgelse bør være et wakeup-call

VIVE Rapport

Alle aktører på undervisningsområdet bør reagere på VIVE’s nye undersøgelse af 15-25-årige elever på grundskoler, ungdomsuddannelser og FGU. Undersøgelsen viser, at LGBT+ elever trives markant dårligere end majoriteten.

Selvværd, livstilfredshed, tryghed, mental sundhed, selvformåen, relation til lærere, fastholdelse på uddannelse – det er på stort set alle parametre, at LGBT+ elever trives dårligere end ikke LGBT+ elever.

Det er de nedslående resultater i den hidtil største undersøgelse af 15-25-årige LGBT+ elever, der nogensinde er foretaget i Danmark. VIVE har fået besvarelser fra hele 31.000 unge til rapporten “LGBT+-elevers trivsel og mentale sundhed samt oplevelser af mobning, vold, chikane og diskrimination”.

LGBT+ Danmark mener at rapporten peger på et strukturelt problem på uddannelsesområdet, hvor der bl.a mangler viden blandt lærere og andre fagprofessionelle. Forståelsen af LGBT+ området går langt udover seksualundervisningen og skal integreres i den lærer- og pædagogfaglige praksis. Det er ikke et nicheområde, man kan vælge til eller fra – der sidder LGBT+ elever i hver eneste klasse, og som lærer skal man være fagligt klædt på til at møde dem.

”Det skal være trygt at sende sit barn i skole i Danmark, og rapporten viser tydeligt, at det langt fra er tilfældet for unge LGBT+ personer. Vi står i Danmark med en trivselskrise for den her gruppe af unge, og der er brug for en særlig indsats, som vi LGBT+ organisationer slet ikke kan løfte alene. Vi vil bede undervisningsministeren om et møde om rapporten. Vi håber også at man læser grundigt med hos Danmarks Lærerforening, i BUPL, på professionshøjskolerne, i Trivselskommissionen og i alle landets skoleforvaltninger, som også skal på banen, hvis forholdene skal forbedres,” udtaler sekretariatschef Susanne Branner.

Et særligt ansvar for at komme på banen de kommende år vil påhvile kommunerne, hvor vi i LGBT+ Danmark længe har talt for, at man også på kommunalt niveau bør have en LGBT+ politik og tage aktivt stilling til området. Det er der kun et par af de store byer der har, men det er alle kommuners ansvar, at også LGBT+ børn og unge i deres område trives.

LGBT+ Danmark vil desuden over for Børne- og undervisningsminister Matthias Tesfaye understrege behovet for en undersøgelse af de yngre klasser, og at man fremover undersøger trivslen med jævne mellemrum.

Læs mere:

LGBT+ Danmarks gratis undervisningsmateriale ’Space to be You’, der giver pædagoger, lærere og skoleledelsen en indgående viden om forskellige minoritetsgrupper
Tilbud til fagpersoner på børne- og ungeområdet

Udvalgte resultater:
  • 13,3% af 15-25-årige er LGBT+ personer – det svarer til omkring 100.000 LGBT+ unge
  • Dobbelt så mange LGBT+ unge som majoriteten har afbrudt en uddannelse
  • 40% af LGBT+ elever i grundskolen har selvskadet indenfor det seneste år (mod 13% for den øvrige gruppe)
  • 30-40% af LGBT+ elever føler sig ikke trygge ved at tale med deres lærer om LGBT+ relaterede problemer
  • En stor del af LGBT+ elever har ubehagelige oplevelser i hverdagen som fordomme, diskrimination eller uønsket seksuel opmærksomhed – primært fra andre elever, men på erhvervsuddannelserne har en tredjedel haft ubehagelige oplevelsers med en lærer
  • Kun 40% af LGBT+ grundskoleelever føler de generelt kan være sig selv på deres skole