Politisk program 2024: Hvad synes du LGBT+ Danmark skal kæmpe for de kommende år?

LGBT+ Danmark skal have nyt politisk program. Derfor inviterer vi til LGBT+ politiske saloner og digitale høringer, hvor du kan dele dine ideer og tanker om, hvad du mener, vi skal kæmpe for de næste fire år. Vil du gerne bidrage til det politiske fællesskab i foreningen, så læs med her.

I det kommende år skal vi forny vores politiske program. Det politiske program er fundamentet for vores politiske arbejde. Heri er vores holdninger og politiske målsætninger for en lang række emner nedfældet, og det sætter retning for, hvad vi skal opnå for at skabe en forskel for LGBT+ personer. Det er udarbejdet af foreningens sekretariat i samarbejde med bestyrelsen, og på generalforsamlingen bliver det drøftet og vedtaget. Vi ønsker at skabe et politisk program, som repræsenterer LGBT+ miljøet bredt, og som er forankret hos medlemmerne i foreningen. Derfor vil vi invitere dig, der er medlem, længere ind i udviklingen af programmet. Det gør vi de kommende måneder gennem digitale høringer og LGBT+ politiske saloner i Aarhus og København.

LGBT+ politiske saloner om sport og livet i provinsen

Hvad skal der til for at skabe bedre liv for LGBT+ personer i provinsen? Og hvordan skaber vi mere inkluderende idrætsforeninger, hvor LGBT+ personer føler sig trygge? Det skal vi undersøge i vores LGBT+ politiske saloner gennem inspirerende oplæg og fælles samtaler over en kold øl/sodavand. Sport og livet i provinsen er to emner, som har stor betydning for mange. Derfor håber vi, at du vil bidrage med dine erfaringer til samtalerne, som salonerne centrerer sig om. Vi vil i ugerne op til dele inspirationsmaterialer, som du kan dykke ned i, hvis du vil blive klogere på LGBT+ personer i sport og livet i provinsen. Så er du medlem, og kunne du tænke dig at have større indflydelse på det politiske arbejde for LGBT+ miljøet, så tøv ikke med at komme og vær med til vores LGBT+ politiske saloner:

LGBT+ POLITISK SALON: INKLUDERENDE IDRÆTSFÆLLESSKABER
Oplev panelsamtale om, hvordan vi skaber inkluderende idrætsfællesskaber med repræsentanter fra forskellige, store og små sportsforeninger.
22. marts kl. 16.30-19.00 – LGBT+ Medborgerhuset i København – Vestergade 18E, 1456 København K.
Tilmeld dig lige her.

LGBT+ POLITISK SALON: LIVET I PROVINSEN
Oplev talk med Michael Bjerring, der også er kendt som drag queen Mizz Privileze og Susanne Branner, LGBT+ Danmarks sekretariatsleder.
4. april kl. 16. 30-19.00 – Fairbar i Aarhus – Klostertorvet 6, 8000 Aarhus
Tilmeld dig lige her.

Til salonerne har vi fokus på sport og livet i provinsen, så har du ideer til, hvad foreningen generelt skal kæmpe for, så del det med os i den digitale høring. Vi håber meget, du vil deltage i salonerne, fordi det er her du kan blive hørt og bruge dit medlemskab politisk til at skabe indflydelse på foreningens arbejde. 

Hvad skal vi gøre for at sikre LGBT+ unge en bedre trivsel? Del dine ideer via vores digitale høring

Kan du ikke deltage i vores politiske saloner, så har du stadig mulighed for at påvirke det nye politiske program. Det kan du gøre her gennem vores digitale høring, hvor du sender os dine ideer til, hvad du synes, LGBT+ Danmark skal kæmpe for de næste fire år. I den digitale høring kan du både dele dine tanker om vores politiske arbejde helt generelt, men vi spørger også ind til nogle specifikke emner, som vi forventer, at der vil være særligt fokus på de kommende år. Dine inputs bruger vi til at lave et nyt udkast til det politiske program, som vi sender i høring hos alle vores medlemmer i april via nyhedsbrevet, så man igen får muligheden for at blive hørt og sende sine inputs.

Så hvad mener du, vi skal kæmpe for, når det kommer til fx familiedannelse, sport og trivsel? Skynd dig at del dine svar med os her.

Vær med i det politiske fællesskab i LGBT+ Danmark til vores generalforsamling og sommermiddag i maj

Det nye politiske program bliver præsenteret på generalforsamlingen d. 25. Maj. Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor vi skal vælge nye medlemmer til bestyrelsen, høre om foreningens arbejde og drøfte forskellige politiske emner. I år vil vi præsentere det nye politiske program, som er blevet udformet med ideer og inputs fra medlemmer fra vores årskonference i 2023, de politiske saloner og den digitale høring. Efter generalforsamlingen inviterer vi på en dejlig sommermiddag ved langborde med lækker mad og musik. Vi håber meget, at du vil komme og tage del i det politiske fællesskab i LGBT+ Danmark. Sæt kryds i kalenderen d. 25. maj.  

GENERALFORSAMLING OG SOMMERMIDDAG
25. maj kl. 13 – LGBT+ Medborgerhuset i København – Vestergade 18E, 1456 København K.
Tilmeld dig vores generalforsamling her. 

Husk at du skal være medlem af LGBT+ Danmark for at kunne deltage i generalforsamlingen og de politiske saloner. Er du ikke medlem, så bliv det her. 

Se det nuværende politiske program her.