MTN

[initialord] 

Bøjning: -s
Oprindelse: engelsk forkortelse for Male To Neutrois, el. Male To Nonbinary, el. Male To Nonconforming 

Betydning:
Betegnelse som nogle bruger om at transitionere fra mand til neutrois, nonbinær, nonkonform eller på anden måde ikke er inden for rammen af den binære kønsopfattelse. Det skal dog tages med et gran salt, fordi mange transkønnede altid har været det køn, de identificerer sig som snarere end det, de er blevet tildelt ved fødslen. Det er dermed samfundets opfattelse af personen der skifter fra det ene til det andet og ikke nødvendigvis personen selv. 

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Genderqueer
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsbekræftende behandling
Kønsdysfori
Kønseufori
Neutrois
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Nonkonform
Transkønnet