Nu kan sociale forældre få del i barslen

Fra 1. januar 2024 trådte loven om barsel til sociale forældre i kraft. Det betyder, at mange sociale forældre nu kan få del i barselsorloven, der kan fordeles imellem de juridiske og de sociale forældre.

Året starter ud med en glædelig nyhed: Nu kan sociale forældre også kan tage del i barslen. Dermed kan sociale forældre til alle børn født fra den 1. januar 2024 også tage barselsorlov, hvis de juridiske forældre siger ja til at overføre barslen til dem. De betyder ikke, at en familie samlet kan tage mere barsel: Reglerne giver mulighed for, at man kan overføre dele af barslen til sociale forældre.  

De nye regler sikrer, at regnbuebørn kan være sammen med flere af deres forældre på barsel. I flerforældrefamilier får man nemlig nu mulighed for, at den/de forældre, der ikke er juridiske forældre, kan få barselsorlov. Det kommer til at have stor praktisk betydning for både familier og børn, og det vil mindske den sociale ulighed imellem hvem der har råd til at holde barsel med deres børn. Derfor skal vi glædes os over de nye barselsregler.

Det er også en sejr for soloforældre

Det er forskelligt hvor meget, der er øremærket til de juridiske forældre, og hvor meget man kan overføre. Men generelt er der mulighed for at overføre over halvdelen af barslen til en eller flere sociale forældre. Er man soloforælder, kan man også få lov til at overføre til nærtstående familiemedlemmer såsom bedsteforældre, onkler og tanter.  

Ikke alle sociale forældre kan tage del i barslen

Barslen kan overføres af barnets juridiske forældre til sociale forældre. Det er desværre ikke alle sociale forældre, der er omfattet af loven: Sociale forældre defineres i loven som personer, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet og som enten er gift med en af barnets juridiske forældre eller har været samlevende partner med en af de juridiske forældre i mindst to år. Det kan også være en kendt donor eller en, der er gift med eller har været samlevende partner med en kendt donor i mindst to år.

Manges ansættelseskontrakter og overenskomster giver mulighed for barsel på bedre vilkår, end dem der fremgår af loven. Hvis man vil vide, om de bedre vilkår gælder for én som social forælder, skal man henvende sig til sin arbejdsgiver eller fagforening. 

LGBT+ Danmark arbejder for, at at man i fremtiden får mulighed for at registrere op til fire juridiske forældre, og dermed og så fuld ret til barsel for alle forældre i flerforældrefamilier.

Bliv klogere på de nye barselsregler

Hvis du vil læse mere om de nye barselsregler, kan du læse om dem her: Hvis du er social forælder (borger.dk)
Samme information vil snarest komme ind på hjemmesiden LGBTfamilie, der er lavet i et samarbejde imellem Familieretshuset, Sundhedsministeriet og LGBT+ Danmark. DARE Danmark har også udgivet en detaljeret guide, som du kan læse her: DARE Danmark | Guide til nye barselsregler fra 1. januar 2024.

Vil du vide mere om, hvad reglerne betyder for din specifikke situation, kan du kontakte Udbetaling Danmark her: Udbetaling Danmark (borger.dk) eller kontakte LGBT+ Danmarks rådgivning her: LGBT+ DanmarkJuridisk rådgivning – LGBT+ Danmark