Athypisk

Athypisk er et frivilligt fæælesskab, som arbejder på at mindske ensomheden blandt mennesker i LGBT+ miljøet i Thy og på Mors. Vi ønsker at give de deltagende mulighed for at møde ligesindede i hyggelige rammer, hvor man som LGBT+ person kan komme og opleve et socialt fællesskab, der ikke dømmer uanset seksualitet eller kønsudtryk, og hvor det er muligt at få nye venner og bekendte.   

Athypisks aktiviteter skal være et safe space, hvor man trygt kan tale med andre LGBT+ personer om de tanker, erfaringer, følelser og udfordringer, der er en del af livet som LGBT+ person i de mindre lokalsamfund i Thy og på Mors. Man er aldrig tvunget til selv at dele noget i plenum, men alle er velkomne til at gøre det. Athypisk er åben for alle, der søger et socialt fællesskab inden for LGBT+ miljøet, og vi har derfor ingen aldersgrænse for, hvem kan komme i gruppen. Det er også med til at skabe relationer og netværk på tværs af aldre og dermed erfaring med at være LGBT+ person.  

Aftenerne har som oftest, men ikke altid, et tema. Temaerne bestemmes i fællesskab af gruppens medlemmer, og alle gode ideer er velkomne. Der er altid kaffe på kanden og lidt lækkert til ganen, når vi mødes.   

Temaer for vores aktiviteter kan være:  

  • Brætspilscafé  
  • Fællesspisning  
  • Kreative workshops  
  • Gåture  
  • Kulturelle oplevelser.  

Ønsker man at tale med de frivillige om ømtålelige emner, har de tavshedspligt og kan guide dig til, hvor du kan søge hjælp, hvis det er nødvendigt.
Du kan følge med i, hvad vi laver, på vores Facebookside og i vores kalender. 

Det er vigtigt for os, at mennesker har let adgang til LGBT+ Danmarks aktiviteter. Derfor arbejder vi løbende på at gøre de steder, hvor vores aktiviteter foregår, endnu mere brugervenlige. Er du i tvivl, om vores rammer kan imødekomme dine behov, så kontakt os direkte via mail. 

I Nykøbing mødes vi på Nykøbing bibliotek i mødelokalerne på siden af bygningen. Det er tæt på parkeringspladsen.

OFFENTLIGT TRANSPORT OG PARKERING: Der er parkering og offentlig transport tæt på i gåafstand.

TRAPPER OG ELEVARTOR: Der er både trapper og elevator i bygningen. Der er ikke automatiske døre, men der er en rampe, man kan køre op ad, hvis man er kørestolsbruger.
Man er meget velkommen til at skrive til en mail til os, hvis man har brug for hjælp ved ankomst og afgang.

TOILETTER: Der er både kønsneutrale og handicapvenlige toiletter.

Der der ikke andre rum åbne for os, som man kan gå ind i, hvis man vil have lidt ro, desværre.

SPROG: Vi taler dansk til vores aktiviteter.

LGBT+ Danmarks aktiviteter skal være trygge at deltage i. Derfor har vi et adfærdskodeks med en række retningslinjer for, hvordan vi er sammen. Læs herunder adfærdskodekset.

RESPEKT
LGBT+ Danmark tror på og kæmper for, at alle kroppe, kønsidentiteter, kønsudtryk og seksuelle orienteringer er valide og lige meget værd. Det forventes derfor, at ansatte, frivillige og deltagere i LGBT+ Medborgerhuset anerkender og optræder respektfuldt over for andre uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering og fetish såvel som alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund og politisk overbevisning.

TRYGHED OG TILGÆNGELIGHED
I LGBT+ Danmark stræber vi efter at planlægge og afvikle aktiviteter og arrangementer med bredest mulig tryghed og tilgængelighed for deltagende og potentielt deltagende uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, fetish, alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund eller politisk overbevisning.

SAMTYKKE
I LGBT+ Danmark skal ingen deltage i noget, de ikke har lyst til. Der skal altid søges et aktivt samtykke – der skal altså søges et ‘ja’ og ikke blot efterspørges et ‘nej’. Det gælder ift. fysisk kontakt, deltagelse i aktiviteter og samtaler om personfølsomme emner.

ANSVAR OG OVERHOLDELSE AF LGBT+ DANMARKS ADFÆRDSKODEKS
Personer, som ikke overholder dette adfærdskodeks i LGBT+ Danmarks aktiviteter, vil blive bedt om at gå. Hvis man udsættes for noget ubehageligt, når man deltager i vores aktiviteter – mobning, fobi, racisme, sexchikane eller andet i uoverensstemmelse med LGBT+ Danmarks principper – opfordres man til at kontakte foreningens forretningsudvalg på . Frivillige kontakter foreningens frivilligkonsulent-eller koordinator eller den ansatte i sekretariatet, som man føler sig mest tryg ved at gå til.

Vores retningslinjer er vedtaget på LGBT+ Danmarks landsmøde den 31. oktober 2020.

Bliv medlem af LGBT+ Danmark

Vores sociale tilbud er åbne for alle – uanset om du er medlem eller ej. Ved at melde dig ind i LGBT+ Danmark støtter du kampen for LGBT+ personers rettigheder – og får adgang til medlemsrabatter, indflydelse på foreningen og et særligt nyhedsbrev for medlemmer.