Two-spirit

[substantiv] 

Bøjning: -s 

Oprindelse: udtryk fra oprindelige nordamerikanere 

Betydning:
Two-spirit er et begreb, der betegner personer, som både udfylde både mandlige og kvindelige kønsroller. Two-spirit begrebet stammer fra oprindelige nordamerikanere, som udfylder både traditionelt mandlige og kvindelige kønsroller og dermed bryder med normerne. 

Beslægtede begreber:
Køn
Kønsidentitet
Kønsrolle
Kønsudtryk
Norm
Queer
Tildelt køn