Socialt forældreskab

[adjektiv] og [substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -, de sociale forældreskaber 

Betydning:
Den del af forældreskabet, der består i at drage omsorg for barnet i det daglige. Sociale forældre har ikke altid noget juridisk forældreskab. Et barn kan højst have to juridiske forældre, som det er nu, men i mange regnbuefamilier er der mere end to sociale forældre.

Beslægtede begreber:
Adoption
Dobbeltdonation
Donor
Familie
Fertilitet
Juridisk forældreskab
Medfar
Medforælder
Medmor
LGBT+ familie
Regnbuefamilie
Stedbarnsadoption
Surrogacy
Svangerskabsdonation