Springe ud

[verbum] 

Bøjning: at springe ud, springer ud, sprunget ud, udsprunget
Oprindelse: norrønt springa (bevæge sig hurtigt) 

Betydning:
Betegner det at opnå en selvaccept, åbenhed og ærlighed om sin seksuelle orientering og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet og ens beslutning om at dele dette med andre. Det er en proces at blive åben om sin seksuelle orientering og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet over for sig selv, sine nærmeste og andre. Ikke-cisheteroseksuelle oplever at skulle springe ud mange gange i livet ved at fortælle, hvem de er, mens cisheteroseksuelle hele tiden springer ud – altså fortæller om deres forelskelser, parforhold, børn og forældre på selvfølgelige måder, men det ses og opleves ikke som ”udspring”. Næsten alle LGBT+ personer får det bedre efter, at de er sprunget ud, men det skal altid respekteres, hvis en person ikke ønsker at springe ud – uanset årsagen. Kædes ofte sammen med vendingen at være i/ude af skabet, som metafor for det at springe ud.

Beslægtede begreber:
Cisheteronormativitet
Køn
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Romantisk orientering
Romantisk tiltrækning
Seksuel orientering
Seksuel tiltrækning
Tiltrækningsformer
Være i skabet
Åben