LGBT+ kompetencer til øget trivsel hos børn og unge

I Danmark ser vi en tendens til, flere børn og unge giver udtryk for tanker om deres kønsidentitet og seksuelle orientering i skolealderen. For børn og unge kan det at bryde med normer for køn og seksuel orientering have konsekvenser for deres oplevelse af at høre til – i skolen, blandt deres jævnaldrende eller i deres familie. Det kan give anledning til stor mistrivsel, og LGBT+ Danmark udbyder derfor kompetenceløft til fagpersoner, som beskæftiger sig med børn og unge til dagligt.

Mange LGBT+ børn og unge får ikke den hjælp og støtte, de har brug for: Fordomme, berøringsangst, og manglende viden gør vejen til den rette hjælp og støtte besværlig, ligesom forsøg på at række ud kan udfordre den enkeltes behov for at blive mødt, der hvor de er – uden at skulle forklare eller forsvare sig.

Mange lærere, pædagoger og andre professionelle har slet ikke eller kun i meget lav grad beskæftiget sig med emner som køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet. Men i takt med, at emnerne fylder mere i børn og unges liv, vokser behovet for kompetencer på området.

Gennem workshops og oplæg fra LGBT+ Danmark kan I blive klogere på de grundlæggende begreber om køn og seksuel orientering, hvad det vil sige at være LGBT+ person, og på hvilke møder normer for køn og seksuel orientering kan påvirke trivslen. Desuden vil I også få gode råd til, hvordan I bedst kan møde LGBT+ personer fremadrettet, så I kan skabe et trygt rum for alle børn og unge – uanset deres køn og seksuelle orientering.

Tilbuddet er målrettet alle faggrupper, der beskæftiger sig med børn og unge, herunder lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og skoleledere.

LGBT+ Danmark tilbyder kompetenceløft på enten 3 timer eller en hel temadag – vi har også mulighed for at tilpasse alt efter jeres behov og ønsker, så tag endelig kontakt til os.

Et kompetenceløft kan blandt andet indeholde viden og workshops om:

  • Gennemgang af LGBT+ begreber, forskel på køn og seksuel orientering samt statistik/baggrundsviden om LGBT+ målgruppen.
  • Hvordan ser trivsel og udfordringer ud for LGBT+ børn og -unge?
  • Hvorfor fylder det så meget for særligt unge?
  • Introduktion til pronominer og pronomenbrug
  • Gode råd til at skabe tryggere fællesskaber for børn og unge, der bryder med normerne for køn og seksuel orientering

 

Hvis I har brug for et specifikt tilbud som passer til jer og jeres budget, er I velkomne til at kontakte diversitetskonsulent Julia Skov på .