Analysepraktikant hos LGBT+ Danmark  forår 2023

Vil du være med til at skabe bedre trivsel og levevilkår for LGBT+ personer? Har du mod på at være med til at udvikle foreningens arbejde med analyse og evalueringer? Og er du skarp på dataindsamling og interviewteknik? Så er du måske den praktikant, vi leder efter til foråret 2023.  Som analysepraktikant i LGBT+ Danmark vil du blive tilknyttet Team Rådgivning & Støtte, som er en del af National afdeling, som bl.a. arbejder med psykosocial rådgivning, samtaleforløb, frivillige sociale tilbud, ungdomslejre, AURA børne- og ungefællesskaber og samarbejder med lokale LGBT+ organisationer og netværk.

Din primære opgave under praktikforløbet vil være at evaluere vores psykosociale rådgivningstilbud, hvor vi tilbyder fortrolige samtaler på telefon, mail, chat eller ved fysisk fremmøde i vores afdelinger i København, Aarhus og Aalborg. Evalueringen vil bl.a. indgå som en central del af vores kommende gen-akkreditteringsproces.

Konkrete opgaver
 • Stå for evalueringen af vores rådgivningstilbud i København, Aarhus og Aalborg
 • Udvikle evalueringsdesign for brugerundersøgelse
 • Indsamle kvantitative data via spørgeskemaundersøgelse (fx i SurveyMonkey)
 • Indsamle kvalitative data i form af interviews med brugere
 • Behandle og analysere data (fx i Excel eller SPSS, men også kvalitativt materiale fra interviews m.m.)
 • Formidle resultaterne i en rapport til brug ifm. med gen-akkredittering
 • Udvikle nye ideer og implementeringsforslag til løbende evaluering og analyse
 • Bidrage til mindre dokumentations- og analyseopgaver i Team Frivillighed & Fællesskaber
 • Bistå med praktisk hjælp i National Afdeling under større arrangementer
Vi forventer:
 • går på en relevant videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskab (fx sociologi, antropologi eller folkesundhedsvidenskab)
 • har erfaring med kvalitative og kvantitative metoder
 • er en dygtig excel-bruger og har erfaring med at håndtere data og analyse
 • har stærke analytiske og skriftlige kompetencer
 • arbejder struktureret og systematisk, da du skal arbejde selvstændigt i et aktivt og varierende arbejdsmiljø
 • at du ikke er bange for at kaste dig ud i opgaver, som måske er nye for dig
 • at du ikke holder dig tilbage, hvis du har idéer eller spørgsmål til løsningen af opgaverne
Det er en fordel, hvis du:
 • har erfaring med LGBT+ området
 • har kendskab eller erfaring med SPSS
Vi tilbyder:
 • selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver
 • løbende vejledning og supervision, så du får et godt personligt og fagligt udbytte af praktikforløbet
 • at tilrettelægge opgaver og ansvarsområder sammen med dig, så dine kompetencer og interesser bringes bedst muligt i spil

Som praktikant vil du indgå i National afdeling, særligt i Team Rådgivning & Støtte. Du vil referere til program- og teamlederen for Rådgivning & Støtte. Din daglige arbejdsplads vil være på LGBT+ Danmarks sekretariat med godt 20 ansatte, centralt i København. Du vil blive del af et sekretariat, hvor humøret er højt, tonen uformel og arbejdsmoralen stærk i en travl hverdag, hvor nye muligheder ofte byder sig til.

Om LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.

Vilkår og rekrutteringsproces:

Den forventede praktikperiode er fra 1. februar 2023 til 30. juni 2023, med en ugentlig arbejdstid på 30-37 timer. Der kan være rejseaktivitet forbundet med stillingen, og ligeledes aften/weekendarbejde. Vi er fleksible ift. tilrettelæggelse af arbejdstid og -periode, så det stemmer overens med eventuel undervisning, eksamen eller studiejob. Praktikstillingen er ulønnet.

Send en motiveret ansøgning og CV til programleder for rådgivningsindsatsen, Silvia Miglioranza, på senest den 3. november 2022.

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.