Velkommen til LARM

Når I bruger undervisningsmaterialet, arbejder eleverne med at analysere normer og samfundsstrukturer, og producerer derefter deres egne kampagner for mangfoldighed og lige rettigheder. Det er centralt, at nutidens elever opbygger demokratiske redskaber til at fremme egne og andres rettigheder, og LARM-materialet understøtter disse kompetencer. 

Materialet kan bruges inden for kompetenceområdet køn, krop og seksualitet for det obligatoriske fag ’sundheds- og seksualitetsundervisning og familiekundskab’ (SSF), og møder desuden fagområder indenfor dansk, samfundsfag, historie, kristendomskundskab samt de æstetiske valgfag filmkundskab, it og medier, håndværk og design. 

En inspirerende og brugbar lærervejledning understøtter undervisningsmaterialet. Den kan du downloade herunder. 

Download lærervejledning som PDF

På dette link findes en film om normkritik i praksis og der er under “Relevante videoer for undervisere” flere videoer som kan bruges internt blandt undervisere.

Har du kommentarer eller spørgsmål til undervisningsmaterialet, eller hvordan I kan arbejde videre efter forløbet? Så skriv til [email protected] 

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialet består af et PowerPoint-show samt to-tre-minutters samt en tre-minutters animationsfilm, og to øvrige videoer om LGBT+-emnet samt en tutorial-video om brugen af medieplatformen. Tre af animationsfilmene er personlige fortællinger om unge LGBT+-personers oplevelser med at bryde med normer for køn og seksualitet. Den fjerde animationsfilm er en generel indføring i hvad normer og rettigheder er. 

PowerPoint downloades via dette link og alle videoerne findes på denne side. 

Du kan også finde animationsvideoerne på Ungdomsbyens YouTube-kanal og på LGBT+ Ungdoms YouTube-kanal. Her findes de også i versioner med engelske undertekster. 

En inspirerende og brugbar lærervejledning understøtter undervisningsmaterialet. Den kan du downloade via dette link. 

Videoer