Turners syndrom

[nomen] og [substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: –
Oprindelse: opdaget og beskrevet af lægen Turner i 1938. 

Betydning:
Turners syndrom er en medfødt kromosomforandring, der kun optræder hos personer, der er blevet tildelt det kvindelige køn. Lidelsen består i mangel på det ene X-kromosom. Personer med syndromet har mangel på æggestokke, og kan derfor ikke producere kvindelige kønshormoner. Syndromet kendes både som en oftest dødelig tilstand hos pigefostre, der dør i løbet af svangerskabet og en langt mildere tilstand, hvor kroppen påvirkes hormornelt på grund af manglende æggestokke og følgerne deraf. 

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Ikke-binær kønsforståelse
Interkøn
Interkønnet
Klinefelters syndrom
Køn
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Kønsvarians
Nonbinær kønsforståelse
Morris syndrom
Primære kønskarakteristika
Pubertet
Sekundære kønskarakteristika
Tildelt køn
Transkønnet
X0/XY, X/XY mosaicisme