MSM

[initialord] 

Bøjning: 
Oprindelse: forkortelse fra engelsk for Men who have sex with men 

Betydning:
Forkortelse for mænd der har sex med mænd. Mænd skal her forstås bredt og ikke som cismænd, men det kan afhænge af konteksten, hvori det benyttes. Termen anvendes især i helbredsundersøgelser og siger ikke noget om personernes seksuelle orientering.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsidentitet
LGBT+
Seksuel orientering
Tildelt køn
Transkønnet