Juridisk køn

[adjektiv], [substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: 
Oprindelse: juridisk fra latin juridicius (som har med retsvæsenet at gøre), køn fra græsk genos. 

Betydning:
Det køn, en person har i forhold til lovgivning og administration, som er angivet ved det sidste tal i ens CPR-nummer i det danske personregister. Det giver forhindringer og ubehagelige situationer for en del LGBT+ personer, for eksempel den gruppe, som ikke er det køn, de blev tildelt ved fødslen, men som stadig bliver afspejlet i ens CPR-nummer og for interkønnede eller andre, som ikke afspejler samfundets normer for, hvordan en person af et bestemt køn ser ud. Vi arbejder for, at kønnet ikke skal være angivet i selve CPR-nummeret, men at ens kønskarakteristika i stedet skal være angivet i ens sundhedsjournal ligesom ens blodtype.

Beslægtede begreber:
Ciskønnet
CPR-nummer
Juridisk kønsskifte
Køn
Kønsdivers
Kønsidentitet
Nonbinær
Transkønnet
Tildelt køn