LGBT+ Danmark søger dygtig jurist med god indsigt i familieret

Om LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en landsdækkende civilsamfundsorganisation, der varetager interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Organisationens overordnede mål er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer. Organisationen driver en række sociale tilbud, rådgivningstjeneste, herunder juridisk rådgivning, samt en række projekter i Danmark og internationalt. LGBT+ Danmarks gruppe af frivillige rådgivere driver i dag organisationens juridiske rådgivningstilbud (https://lgbt.dk/juridisk-raadgivning/).

 

Om stillingen

LGBT+ Danmark har i perioden 2022-2025 fået midler til at styrke sin juridiske rådgivning til LGBT+ personer, herunder særligt ift. personer, der ønsker at stifte (regnbue)familie (https://lgbt.dk/politisk-aftale-styrker-lgbt-danmarks-familieretslige-raadgivning/).

LGBT+ Danmark søger en juridisk konsulent til at understøtte, opkvalificere og udvikle foreningens eksisterende frivilligt drevne juridiske rådgivning, og at yde direkte juridisk vejledning og rådgivning til LGBT+ personer, herunder særligt ift. spørgsmål om familiedannelse.

Opgaverne kan konkret bestå i:

 • Planlægning og afvikling af opkvalificering af eksisterende frivillige juridiske rådgivere, herunder fx seminarer, uddannelsesforløb, studieture.
 • Rekruttering og oplæring af nye juridiske rådgivere.
 • Indsamling og formidling af tilgængelig viden om relevant lovgivning og lovgivningsmæssig udvikling bl.a. lovændringer som konsekvens af regeringens udspil “Frihed til forskellighed” fra august 2020.
 • Kortlægning og opkvalificering af relevante aktører mhp. øget samarbejde med bl.a. øvrige civilsamfundsorganisationer (retshjælp, øvrigt LGBT+ civilsamfund mv.), advokatvirksomheder, offentlige myndigheder mv.
 • Give høringssvar.
 • Rådgivning og vejledning af enkeltpersoner ifm. konkrete sager.
 • Tilbud om bisiddermulighed ved behov.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse, fx cand.jur.
 • Har faglig indsigt i LGBT+ området og ambitioner om at lære mere.

Vi tilbyder:

 • Et job, hvor du og dine kompetencer i høj grad vil komme i spil, hvor faglig udvikling prioriteres, og hvor der vil være rig mulighed for at udvikle nye kompetencer.
 • Introduktion til foreningens arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører.
 • God mulighed for selv at tilrettelægge og styre din tid.
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliver anerkendt og anvendt.
 • En plads i et engageret sekretariat af ca. 20 ansatte og mange frivillige, der arbejder hårdt for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland.
 • Løn- og pensionsvilkår svarende til akademikere ansat i staten.

 

Vilkår og rekrutteringsproces

Ansættelse finder sted med forventet opstart 1. maj. Der er tale om en fast 37-timers stilling. Lønrammen følger i vid udstrækning statens AC-overenskomst.

Send en motiveret ansøgning og CV til politisk chefkonsulent Andreas Nielsen på senest den 20. marts 2022. Eventuelle spørgsmål kan stilles til Andreas på tlf. 54 30 00 80.

 

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.