Politisk aftale styrker LGBT+ Danmarks familieretslige rådgivning

Næsten alle Folketingets partier er blevet enige om, at afsætte midler i 2022-2024 til, at LGBT+ Danmark kan opkvalificere sin juridiske rådgivning, så vi i endnu højere grad kan vejlede LGBT+ personer om familiedannelse i et forvirrende rets- og sundhedssystem. 

LGBT+ personers muligheder for familiedannelse er en jungle. En lovgivning, der løbende opdateres, og en retspraksis, der ændrer sig endnu oftere, betyder, at alt for mange LGBT+ personer ender i sårbare og uheldige situationer i deres forsøg på at stifte familie. Nogen strander endda, inden de er gået i gang, fordi det er et uigennemskueligt område.  

Men der findes en lang række muligheder for at stifte familie for LGBT+ personer. Og LGBT+ Danmarks opgave er at hjælpe med at finde den løsning, der passer bedst til den enkelte familie in spe, og at vejlede igennem både kontakten til myndighederne og sundhedsvæsenet i vejen mod familiedannelse.  

Folketingets partier har netop indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I aftalen har LGBT+ Danmark fået midler til at opkvalificere vores juridiske rådgivning til i endnu højere grad end i dag at hjælpe familier med at navigere i familiejuraen.  

Derudover er der afsat penge til at etablere en samlet informationsside om LGBT+ personers muligheder for at få børn i Danmark. Siden vil være en forlængelse af www.LGBTsundhed.dk, hvor der allerede i dag ligger guides til fertilitet og familiedannelse for alle LGBT+ identiteter. 

Den nye indsats bliver til stor gavn for både LGBT+ personer, der ønsker en familie, men også myndighederne, som oplever usikkerhed og forvirring i udmøntningen af lovgivningen. 

Læs hele aftalen for fordeling af SSA-reserven her.